Asumiseen tukea

Tukea asumiskuluihin voi hakea Kelalta. Tukinimikkeet ovat yleinen asumistukieläkkeensaajan asumistuki, opintotuen asumislisä ja sotilasavustuksen asumisavustus.

 

Mikäli vuokralle haluavalla ei ole riittäviä kykyjä hankkia tarpeitaan vastaavaa asuntoa, häntä voidaan avustaa siinä. Tätä kutsutaan tuetuksi asumiseksi. Esimerkiksi vammaisilla henkilöillä tuettu asuminen on pysyvä ratkaisu, kun taas mielenterveyskuntoutujien osalta asuminen tukiasunnossa on yleensä tilapäistä. Myös nuoret voivat saada tukea itsenäiseen asumiseen ja elämän eri osa-alueille, jotta arki olisi mahdollisimman tasapainoista. Tällä on tarkoituksena pysäyttää jo nuorena alkanut ongelmien kierre esimerkiksi maksuvaikeuksien, päihteiden tai ihmissuhdeongelmien osalta.

 

Lisää tietoa löydät Kelan sivuilta ja Omaan kotiin -oppaasta   Voit käydä mysö Kelalla kysymässä tarkempia tietoja ja ohjeita.

 

Tiukoissa tilanteissa taloudellista apua voi hakea myös sosiaalitoimistosta toimeentulotukena. Toimeentulotuki on kuitenkin aina viimeinen vaihtoehto, jos muut tulot ja Kelan tuet eivät riitä toimeentuloon.

 

 

 


(Lähde. Sisältölabra/Koordinaatti)

Uutiset & Tiedotteet

RSS-Uutiset

Settinetti somessa