Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet

Tärkein asia, joka vuokralaisen tulee muistaa, on maksaa vuokra viimeistään sopimuksessa määriteltynä päivänä. Sopimuksessa on määritelty myös vuokran suuruus ja sen korotusperusteet. Yleensä vuokraa voidaan korottaa ainoastaan sopimuksen korotusehtojen perusteella tai jos vuokralainen suostuu korotukseen. Jos asuntoon tehdään peruskorjausta tai muuta suurempaa asunnon tasoa kohottavaa remonttia, voi myös tämä nostaa vuokraa.

 

Mikäli et jostakin syystä pysty maksamaan vuokraa ajallaan, tulee asiasta heti ilmoittaa vuokranantajalle. Hänen kanssaan on mahdollista neuvotella maksun lykkäämisestä. Loputtomasti vuokrien maksamista ei voi lykätä, vaan ne tulee suorittaa sovitussa ajassa.

 

Vuokralaisen velvollisuus on pitää asunnosta hyvää huolta. Hän ei saa silti tehdä remonttia asuntoon ilman vuokranantajan lupaa. Vuokranantajan tehtävä on huolehtia asunnon korjaamisesta ja kunnossapidosta.

 

Jos vuokra-asunnossasi hajoaa jotakin, ota heti yhteyttä vuokranantajaan ja huoltoyhtiöön. Vuokralainen on vastuussa aiheuttamistaan vahingoista asunnossa; myös niistä, jotka hänen vieraansa ovat aiheuttaneet.

 

Muista, että taloyhtiöissä hiljaisuus alkaa yleensä klo 22 tai 23.

 

Vuokralaisen oikeuksiin kuuluu asuminen hyväkuntoisessa asunnossa, jossa esimerkiksi jääkaappi ja lämmitys toimivat. Jos vuokranantaja ei huolehdi tarvittavista korjauksista, on vuokralaisella oikeus purkaa sopimus. Näin myös siinä tapauksessa, että asunnossa asuminen aiheuttaa asukkaalle terveydellistä vaaraa. Jos asuntoon tehdään asumista hankaloittava remontti, asukkaalla on oikeus vuokran alennukseen sen ajalta.

 

Vuokrattukin asunto on oma koti. Vuokranantajalla ei ole oikeutta tulla asuntoon ilman lupaasi, vaikka hän asunnon virallinen omistaja olisikin. Jos asuntoon on tehtävä remonttia tai sen kuntoa on muista syistä tutkittava, vuokralainen ja vuokranantaja sopivat yhdessä sopivan hetken vierailla asunnossa.

 

Jos sinulla tulee vuokranantajan kanssa erimielisyyttä esimerkiksi korvauksista ja asia on päätymässä käräjille, ota yhteyttä kunnan oikeusaputoimistoon. Lievemmissä riitatilanteissa pyri sovittelemaan, mutta muista kuitenkin omatkin oikeutesi.

 

Tarkemmat oikeudet ja velvollisuudet on kirjattu huoneenvuokralakiin.

Vaikeissa tilanteissa neuvoo ja auttaa myös oikeusaputoimisto

Oikeusapuohjausta antava valtakunnallinen palvelupuhelin on 0100 86200. Numero vastaa maanantaisin - perjantaisin klo 13.30–14.30. Puhelinpalvelussa ei anneta vastauksia oikeudellisiin ongelmiin, vaan ohjataan kysyjää eteenpäin asian selvittämisessä.

 

 

 


(Lähde. Sisältölabra/Koordinaatti)

 

Uutiset & Tiedotteet

RSS-Uutiset

Settinetti somessa