Tunnetaitojen oppitunti

Mielenterveysseuran laatima oppitunti tunnetaitojen hallinnasta ja käsittelystä.

 

Tunteella -Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali tunteista ja niiden ilmaisemisesta

MLL:n tukioppilaskoulutukseen liittyvä koulutus tunnetaidoista. Sisältää harjoituksia, joita voi käyttää muissakin tilanteissa.

 

Nuoren elämänhallinnan edistäminen toiminnallisin menetelmin - elämänhallintakurssi ammattikoulunuorille

Opinnäytetyö, jonka aiheena on toiminut elämänhallintakurssi ammattikoululaisille. Työn lopussa olevissa liitteistä löytyy tuntien rakenteet. Harjoitteita voi poimia muihinkin tilanteisiin sopivuuden mukaan. Toimii myös muissaryhmissä.

 

Elämänhallinta

Uratakomon kooste harjoituksista liittyen itsetuntoon ja hyvinvointiin.

 

Opi elämäntaitoa

Nyyti ry:n vinkkejä ja tietoa elämäntaitojen eri osa-alueista (mm. ruokailu, uni ja sosiaaliset taidot).

 

Oma Pää! - elämäntaitokurssi

OSAVA-hankkeen aikana kehitetty kurssi, jossa teemana on nuorten elämänhallinnan tukeminen. Kurssiin liittyvät tehtävämonisteet löytyvät täältä.

 

Positiivinen pedagogiikka

Kaisa Vuorisen materiaalia positiiviseen pedagogiikkaan liittyen.

 

Nuisku-kurssi

Tietoa nuorten ihmissuhdetaitojen kurssista Nuiskusta. 

 

Mitä sinulle kuuluu? -kortit

Mielenterveysseuran kortit, joiden pohjalta voi keskustella mielenterveydestä ja hyvinvoinnin vahvistamisesta.

 

 

 

Uutiset & Tiedotteet

RSS-Uutiset

Settinetti somessa