Mediakasvatusaineistot oppitunneille ja nuorisotyöhön

MLL:n tuottamia paketteja median käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa. Paketit ovat erillisiä pdf-tiedostoja, jotka sisältävät aiheesta tietoa ja tehtäviä. Materiaaleja voi käyttää kokonaisuuksina tai poimia aiheeseensa haluamia tehtäviä ja keskusteluaiheita. HUOM! Tiedostoja käyttäessä on tärkeä huomioida sosiaalisen median vaihtuvuus! Nuorilta voi itse kysyä mitä medioita he käyttävät Sosiaalisen median palveluita ovat mm. Instagram, Snapchat, Facebook, Youtube ja vanhempien nuorten parissa Twitter.  (HUOM! Twitterissä voi seurata oman alansa kehitystä ja tuoreimpia tapahtumia.)

 

Minä ja media

MLL:n oppimistehtäviä, joissa käsitellään nuoria mediassa. Tehtävät soveltuvat esimerkiksi oppitunneille. Tehtävät muodostuvat siten, että linkin takaa luetaan lyhyt teksti, jonka jälkeen vastataan kysymyksiin. Tehtävän kysymyksiä voi käyttää myös keskustelun aiheina (mitä aiheesta jo tiedetään, mitä ajatuksia se herättää), jonka jälkeen ohjaaja voi kertoa tekstin sisällön tiivistetysti.

 

Verke - Materiaalit

Verken sivulle on kasattu laajasti linkkejä pelaamisen ja sosiaalisen median hyödyntämiseen nuorisotyössä. Sivustolta löytyy niin tietomateriaalia ja, opinnäytetöitä kuin testattuja ideoitakin esimerkiksi nuorisotalojen peliryhmistä.

 

Game Days 2016

Settinetin MobiDigi-hankkeen järjestämä tapahtuma, jossa OSAVA-hanke toimi yhtenä järjestäjänä.

 

Pinterest-taulu aiheesta pelillisyys

OSAVA-hankkeessa koottuja videoita, kuvia ja muuta materiaalia pelillisyydestä

 

Pinterest-taulu aiheesta digitaalinen pelaaminen

OSAVA-hankkeessa koottuja videoita, kuvia ja muuta materiaalia digitaalisesta pelaamisesta

 

Pinterest-taulu aiheesta sosiaalinen media

OSAVA-hankkeessa koottuja videoita, kuvia ja muuta materiaalia sosiaaliseen mediaan liittyen.

 

Mediakasvatus

Kasattu linkkejä mediakasvatuksesta globaalissa näkökulmassa. Harjoitteita on sekä ala- että yläkoululaisille.

 

Koulukino ry

Koulukino tuottaa maksuttomia oppimismateriaaleja elokuvien pohjalta. Sivustolla on myös elokuvaarvioita  kasvatuksen näkökulmasta.

 

Pelikasvatuskooste

Mediakasvatusseuran tiedostoon on koottu erilaisia pelejä ja tehtäviä verkosta eri ikäryhmille.

 

Bittileiri

Tampereen ev.lut. seurakuntien leiri, jossa toiminta on kehitelty tietokoneiden ympärille.

Uutiset & Tiedotteet

RSS-Uutiset

Settinetti somessa