Ryhmäyttäminen

MLL:n tuottamaa aineistoa, joka sisältää erilaisia ryhmäytystehtäviä sekä tietoa ryhmäytymisestä. Tehtäviä voi soveltaa eri ikäkausien kanssa.

 

Miksi ryhmäytetään

Vantaan ammattiopiston laatima ryhmäytysmateriaali, joka on suunniteltu eri vaiheisiin koululukuvuoden aikana. Harjoituksia voi käyttää muissakin tilanteissa.

 

Ryhmäyttämisopas

Aineistossa on laajasti erilaisia ryhmäyttämisharjoituksia ryhmän alkutaipaleesta alkaen.

 

Pinterest-taulu ryhmäyttämisestä

OSAVA-hankkeen aikana kerättyjä videoita, kuvia ja muita materiaaleja ryhmäytymiseen liittyen.

 

Luonto liikuttamaan

Luonto liikuttamaan -hankkeessa koottu materiaali ryhmäytymisestä luonnossa. Tiedoston loppupuolella löytyy muutama ryhmäytysharjoite.

 

Aalto, M. 2004. Ryppäästä ryhmäksi. Tampere: Tammer-Paino Oy.

Satoja erilaisia ryhmäytysharjoituksia aloituksesta lopetukseen. Kirjassa on esitelty harjoituksista myös erilaisia variaatioita.

 

Itsetunto harjoituksia

Itsetunnon vahvistamiseksi koostettu toimintatuokio. Harjoituksia voi käyttää irrallaan toisistaan.

 

Itsetunto-testi

Psykoterapiakeskuksen itsetunto-testi.

 

Kohota itsetuntoa

MLL:n kysymyksiä ja pieniä tehtäviä oman itsetunnon parantamiseksi

 

Elämän pelikortit

MLL:n elämäntaitokortit, joiden avulla vahvistetaan nuoren käsitystä itsestään.

 

 

 

Uutiset & Tiedotteet

RSS-Uutiset

Settinetti somessa