Lääkkeet 

Ero lääkkeen ja huumeen välillä on häilyvä. Monet nykyään huumeiksi luokitellut aineet olivat ennen vanhaan yleisesti käytettyjä lääkkeitä. Ajan saatossa niiden vaarallisuus todettiin ja ne poistettiin myynnistä tai myyntiä rajoitettiin. Jotkut lääkkeet aiheuttavat myös riippuvuutta.

Yleisimmin riippuvuutta aiheuttavat rauhoittavat keskushermostoon vaikuttavat rauhoittavat lääkkeet, kipulääkkeet ja unilääkkeet. Lääkeaineisiin saattaa kehittyä voimakas riippuvuus, joka on sekä kemiallista että psyykkistä. Esimerkiksi rauhoittavien lääkkeiden kohdalla riippuvuusriski on suurempi kuin alkoholin. Vieroitusoireet voivat olla vakavia, jopa henkeä uhkaavia. 
 
Joskus lääkkeiden tilapäinen käyttäminen on kuitenkin välttämätöntä ja sen tulee tapahtua hallitusti lääkärin valvonnassa.  Jotkut lääkkeet voivat niihin tottumattomalle aiheuttaa päihtymyksen kaltaisen olotilan. Pidemmän käytön seurauksena muodostuu toleranssi, kuten muidenkin riippuvuutta aiheuttavien aineiden kohdalla käy. Silloin lääke ei enää aiheuta mukavaa päihtymysolotilaa, vaan päinvastoin huonon olon, joka paranee vain käyttämällä lisää kyseistä lääkettä.   
 
Lääkepakkauksiin merkitään punaisella kolmiolla, jos se vaikuttaa keskushermostoon lamaannuttavasti. Kolmiolääkkeiden vaikutuksen alaisena ei saa ajaa moottoriajoneuvolla. Kolmio ei kuitenkaan ole automaattisesti merkki siitä, että lääke antaisi mukavan päihtymysolotilan tai aiheuttaisi riippuvuutta. Ja myös muutkin kuin kolmiolääkkeet voivat olla väsyttäviä.  
 
Kun saat reseptin, noudata annostelussa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön ohjeita. Kysy aina riippuvuuden mahdollisuudesta, kun saat reseptin mielialaan vaikuttaviin tai kipu- ja nukahtamislääkkeisiin. Muista että lääkemääräys on aina henkilökohtainen. Joku muu voi kyllä noutaa lääkkeet puolestasi apteekista, jos olet niin kipeä, ettet itse pääse liikkeelle. Mutta lääkkeiden lainaaminen, myyminen tai ostaminen kaverilta ei ole sallittua. 
 
Älä koskaan ota lääkkeitä päihtymistarkoituksessa, koska seuraukset voivat olla ennalta arvaamattomia. Myös yhteisvaikutukset esimerkiksi alkoholin kanssa saattavat olla kohtalokkaita.  
 
Käytä tavallisiakin lääkkeitä vain silloin, kun ne ovat todella tarpeen. Jos vaikka päätä hieman särkee, kokeile auttaisiko liikkuminen tai pienet nokoset. Tai jos sairastut ja kuume nousee, ei ole järkevää ottaa kuumetta alentavaa, koska kuumeen tarkoitus elimistössä on nimenomaan parantaa. Kuumetta on syytä lääkitä vasta sitten, jos se nousee todella korkeaksi, esim. 39 asteeseen.  
 
Jos olet ottanut yliannoksen lääkettä tai jollakin läheiselläsi on lääkemyrkytys, soita välittömästi hätänumeroon 112. Minuutit voivat ratkaista. Myös Myrkytystietokeskus auttaa ympäri vuorokauden numerossa (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde). 

Uutiset & Tiedotteet

RSS-Uutiset

Settinetti somessa