Riippuvuus

Riippuvuus on sitä, että jonkin mielialaan vaikuttavan aineen käyttäminen tai toiminnan harjoittaminen saa käyttäjässä aikaan huonon olon, johon auttaa ainoastaan se, että saa kyseistä ainetta lisää.
 

Riippuvuuksia on monenlaisia: toiminnallinen, sosiaalinen tai psyykkinen riippuvuus. Esimerkiksi peliriippuvuudesta, joka perustuu toiminnallisuuteen, löydät lisää tietoa täältä. Riippuvuus voi olla myös sitä, että vain tietyissä tilanteissa jonkin aineen käyttö tai toiminta tuntuu pakonomaiselta. Joillekin esimerkiksi tupakointi muodostuu tavaksi olla sosiaalinen ja viettää aikaa ihmisten kanssa, mutta yksin ollessa ei huvita ollenkaan tupakoida.

 

Oli riippuvuus minkälaista tahansa, tapa on silti haitallinen ja voi johtaa todella vaikeaan tilanteeseen. Riippuvuudet syntyvät usein pikkuhiljaa, jos olosuhteet ovat otolliset. Siksi kannattaa kiinnittää huomiota siihen, mistä asioista muodostuu tapoja.

 
Voimakkaasti riippuvaisen ihmisen elämä on jatkuvaa normaalin olon tavoittelua eli vierotusoireiden ja huonon olon pakenemista. Riippuvuuden hoitaminen alkaa heti aamulla kun herää, jatkuen pitkin päivää kun tasapainotellaan mielihalun ja huonon olon kanssa. Öisin nukkuminenkin voi olla katkonaista. Esimerkiksi nikotiiniriippuvuus muodostuu osaksi arjen toimintoja. Sitä voi olla hankala ymmärtää edes riippuvuudeksi, moni tupakoitsija ajattelee sen olevan vain tapa.

Monet alkoholin ongelmakäyttäjätkään eivät koe juomista ongelmaksi, koska hoitavat kuitenkin työnsä. Mutta päihteen runsas käyttö on aina ongelma, joka vaikuttaa elämään ja aiheuttaa riskejä itselle ja muille. Myös liiallinen kertakäyttö on merkki ongelmasta. Yleensä siinä vaiheessa, kun läheiset alkavat huomautella käytöstä, tulisi pysähtyä ja miettiä. Monet päihteenkäyttäjät eivät hahmota tilannettaan selkeästi, eivätkä ymmärrä, miksi asiasta huomautellaan.

Päihteet vaikuttavat aivoissa kemiallisesti. Riippuvuuden synnyn takana on elimistön luontainen taipumus pyrkiä tasapainoon ja sopeutua vallitseviin olosuhteisiin. Eli kun jokin aivojen luonnollinen mielialaa ja olotilaa säätelevä toiminto korvaantuu ulkoisella aineella, elimistö sopeutuu siihen. Sen seurauksena ulkoisesta (alun perin haitallisesta) aineesta muodostuukin elimistön normaalia toimintaa ylläpitävä mekanismi. 

Jos ulkoisen aineen saaminen lakkaa, kestää jonkin aikaa ennen kuin elimistön toimintakyky palautuu normaaliksi, tällöin henkilö kokee vierotusoireita ja sairastuu. Ajan mittaan lopettamisen jälkeen tilanne normalisoituu eikä ainetta tarvitse enää. Siitä huolimatta riippuvuus ja alttius riippuvuuteen usein säilyy koko eliniän.
 
Samoin syntyy myös toleranssi. Se tarkoittaa sitä, että päihde ei enää saa aikaan sellaista hyvän olon vaikutusta kuin ensikertoja kokeillessa vaan saavuttaakseen päihtyneen olon, täytyy nauttia aina vain suurempia määriä ainetta tai kokeilla jotain muuta. Pitkään jotakin ainetta käyttänyt henkilö voi ottaa kerta-annoksena määrän, joka olisi ensikertalaiselle hengenvaarallinen. Siksi esimerkiksi alkoholin käytössä ei koskaan saa ottaa mallia muista, vaan tarkkailla omaa oloa ja juoda sen mukaan. 
 
Ääriesimerkki toleranssista on vakavasti alkoholisoitunut ihminen, joka aamulla herätessään tarvitsee suuren määrän alkoholia saavuttaakseen normaalin olon, jotta pystyy ylipäätään liikkumaan tai tekemään mitään. Varsinaista päihtymystä rankkakaan juominen ei silloin saa aikaan. Jos vakavasti alkoholisoitunut ihminen lopettaa juomisen ja verestä poistuu alkoholi yhtäkkiä kokonaan, elimistö ei välttämättä kestä sitä ja seurauksena voi olla tajuttomuus tai sairaskohtaus, joka voi johtaa kuolemaan. 
 
Riippuvuuden kehittymiselle ei ole olemassa yhtä syytä. Riippuvuus voi myös syntyä lähes mihin asiaan tahansa, joka jollain tavalla vaikuttaa ihmisen tunne-elämään. Lähes kaikilla ihmisillä onkin jonkinasteisia riippuvuuksia eri asioihin. Joku syö liikaa suklaata, jotakuta ahdistaa, että tahtomattaankin kuluttaa liikaa aikaa somessa. Jonkun täytyy koko ajan ostella jotain tai aina ihastua johonkin uuteen ihmiseen. Jos tunnistat itsessäsi piirteitä, jotka saattavat viitata riippuvuuteen, et ole huonompi tai epäonnistuneempi ihminen kuin kukaan muu. On tärkeää, että ymmärrät tilanteen ja haluat muuttaa sitä. Joskus asiat kääntyvät parempaan suuntaan omalla päätöksellä, toisinaan päätöksessä pysymiseen tai vierotusoireiden hallintaan voi tarvita ulkopuolista apua.

Päihteet ja riippuvuudet vaikuttavat paitsi omaan elämään, myös läheisiin. Erityisesti ihmissuhteissa päihteettömyys on tärkeää, koska niissä vaaditaan vuorovaikutusta ja sosiaalisia taitoja. Saattaa vaikuttaa siltä, että juotuaan alkoholia ihminen tulee sosiaalisemmaksi, kun puhetta alkaa tulla enemmän ja estot vähenevät. Mutta itse asiassa päihteet - myös alkoholi - tekevät ihmisestä itsekkäämmän. Ei oikein jaksa kuunnella muita ja keskittyy vain omaan oloonsa, omiin tunteisiinsa ja omiin löpinöihinsä. Liiallinen päihteiden käyttö usein näkyykin ihmissuhdeongelmina.
 
Voi olla myös niin, että masennus ajaa riippuvuuteen tai sen pahenemiseen, koska päihteen hetkellinen mielialaa parantava vaikutus tuntuu ratkaisevan ongelman.  Vaikutuksen loputtua olo kuitenkin vain pahenee ja silloin on riski lähteä jatkamaan käyttöä ja ajautua riippuvuuteen.
 
On tärkeä löytää keinoja purkaa negatiivisia tunteita muuten kuin käyttämällä päihteitä. Sellaisia voivat olla esim. urheileminen, autojen rassaaminen, mopolla ajelu, musiikin kuuntelu tai soittaminen, kirjoittaminen, taulujen maalaaminen tai mikä tahansa tekeminen, jossa pääset purkamaan ja ilmaisemaan itseäsi ja kokemaan vapauden tunnetta.

Riippuvuus voi alkaa jo hyvin nuorena ja jatkua koko elämän ajan. Asian salailu tai mustavalkoinen ajattelu ei vie eteenpäin. Päihteistä riippuvaiset ihmiset ovat samanlaisia kuin kaikki muutkin, jokin on vain ajanut heidät hallinnan menettämiseen. Yleensä liialliseen päihteiden käyttöön ajautuukin muiden ongelmien takia, päihteiden käyttö on vain oire. Monesti taustalla on esimerkiksi jotain sellaista, että ihminen on jäänyt yksin. Kotona on vaikeaa, vanhempiin ei oikein saa kontaktia. Tai ei tule hyväksytyksi kaveriporukassa, jää asioista ulkopuolelle. Opiskelu- tai työasiat eivät ehkä suju toivotulla tavalla, tulee vain karvaita pettymyksiä. Seurustelusuhde kariutuu... 

 
Kaikki ihmiset tarvitsevat ystäviä ja läheisyyttä, mutta niitä tulisi löytää muutoin kuin päihteiden kautta. Lohtua tulisi saada jostain muusta asiasta kuin päihteestä. Siksi kaikkien tulee pitää huoli siitä, ettei kukaan jää yksin tai joukon ulkopuolelle.

 

Kun haluat eroon riippuvuudesta

Kun haluat riippuvuudesta eroon, listaa paperille asioita, joita sinulla olisi ilman riippuvuutta aiheuttavaa päihdettä tai toimintaa, esim: parempi olo, enemmän rahaa, parempia tuloksia harrastuksessa tai enemmän aikaa opiskella tms.
 

Puhu tilanteestasi ja kaikista murheistasi jollekin, etsi vertaistukea ja kannustusta. Hae rohkeasti apua, koska sitä on saatavilla. Päihteen käyttö on usein oire jostain muusta. Olisi hyvä selvittää, mitä sinulle kuuluu.

 
Mikäli käyt koulua tai opiskelet, on ehkä luontevinta kääntyä terveydenhoitajan puoleen. Myös terveyskeskuksessa hoitajan tai lääkärin vastaanotolla käyminen voi olla alku asian käsittelemiselle.  Suomessa toimii myös A-klinikkasäätiö, jonka nettisivuilta löytyy lähimmän toimintayksikön yhteystiedot.
 
Jos saat vieroitusoireita, muista että se on ohimenevää. Kun olet päässyt riippuvuuden aiheuttajasta eroon, et tarvitse sitä enää.
 
Apua peliriippuvuuteen:
pelipaivakirja.fi auttaa tarkkailemaan omaa pelaamista ihan käytännön tasolla
peluuri.fi tietoa ja apua niille, joille pelaaminen aiheuttaa ongelmia

 

Uutiset & Tiedotteet

RSS-Uutiset

Settinetti somessa