Muutto ulkomaille

 
Maiden väliset sopimukset sääntelevät muuttamista ulkomaille. Pohjoismaiden kansalaiset saavat liikkua vapaasti passitta ja mennä toiseen Pohjoismaahan töihin. Myös muihin Euroopan Unionin jäsenmaihin voi vapaasti muuttaa asumaan, opiskelemaan ja tekemään töitä. Toisessa EU-maassa työskentelevä suomalainen nauttii samoista oikeuksista kuin paikallinenkin väestö. Häntä koskevat myös samat velvollisuudet.
 
Mikäli muuttaa Pohjoismaiden ja EU:n ulkopuolisiin maihin, tarvitaan yleensä oleskelulupa tai viisumi opiskeluun, oleskeluun ja työntekoon.
 
Ulkomailla asuva suomalainen maksaa veroa vain yhteen maahan. Verotus ja sosiaaliturva ovat sidoksissa työpaikkaan, työsuhteeseen ja oleskeluun. Sosiaaliturvaan vaikuttaa se, onko kyse lyhytaikaisesta, yleensä alle vuoden mittaisesta, vai vakinaisesta muutosta ulkomaille, sekä se, mihin maahan muutetaan.
 
Kun suomalainen muuttaa ulkomaille yli kolmeksi kuukaudeksi, hänen on tehtävä muuttoilmoitus maistraattiin Suomessa tai paikalliseen Suomen edustustoon. Ilmoitus tehdään myös palatessa kotimaahan sekä muutettaessa ulkomailla osoitteesta toiseen.
 
Myös Kela tarvitsee tiedon muutosta ulkomaille. Oleskelun kesto ratkaisee, millainen oikeus Suomen sosiaaliturvaan muuttajalla on. Kela tarvitsee tiedon myös paluusta Suomeen, ulkomailla tehtävän työn, opintojen tai tutkimuksen alkamisesta ja päättymisestä sekä pääsystä oleskelumaan sosiaaliturvan piiriin.
 
Ulkomaille muutto on iso muutos elämässä. Uusi koti uudessa maassa uusine ihmisineen ympärillä vaatii aluksi totuttelemista. Mitä enemmän paikallinen kulttuuri poikkeaa Suomessa totutusta, sen haastavampaa uusien tapojen omaksuminen yleensä on. Kohdemaasta kannattaakin ottaa selvää jo hyvissä ajoin ennen muuttoa.
 
Ulkomailla asuvien suomalaisten yhteisöistä voi kysyä neuvoja muuttoon ja uudessa maassa oleskeluun. Myös Suomen evankelis-luterilainen kirkko tekee yhteistyötä paikallisten kirkkojen kanssa sekä omissa ulkosuomalaisseurakunnissaan.
 
Kelan tietoa sosiaaliturvasta
Kelan kansainvälisten asioiden keskus puhelinneuvontaa
TE-toimiston maastamuuttajan muistilista
Veroviraston tietoa ulkomaille muutosta
Maistraatti muuttoilmoitus
Suomi.fi muuta byrokratiaa ja linkkejä
 
Ulkosuomalaisparlamentti foorumi ulkomailla asuville suomalaisille
Suomi-seura Ulkomaille lähtevien ja siellä asuvien yhdistys

Uutiset & Tiedotteet

RSS-Uutiset

Settinetti somessa