Rasismi

Rasismi tarkoittaa oletetun ihmisryhmän arvottamista esimerkiksi etnisen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella alempiarvoiseksi kuin muut ihmisryhmät. Siksi se on ihmisoikeuksien ja lain vastaista, koska laissa kaikki ihmiset on yhteisellä sopimuksella määritelty saman arvoisiksi. Rasismi ja lain rikkominen hajottaa yhteiskuntaa.
 
On aivan luonnollista, että ihmisillä muodostuu ennakkoluuloja ja ennakkokäsityksiä. Se on ihmisen tapa suojella itseään mahdollisilta vaaroilta. Ennakkoluulot perustuvatkin usein tiedon tai kokemuksen puutteeseen: joku erilainen tai tuntematon asia tuntuu epäilyttävältä. Toisaalta huono kokemus jonkin ihmisryhmän edustajasta saattaa vaikuttaa niin, että alkaa pitää kaikkia sen ryhmän edustajia samanlaisina. Monet meistä ovat kuulleet toteamuksia "miehet on sikoja", "nykyajan nuorisolla ei ole mitään käytöstapoja" tai "suomalaisilla on huono itsetunto". Ne ovat kaikki ennakkoluuloja, jotka kyllä joissain yksittäisissä tapauksissa voivat osua oikeaan, mutta silti tosiasia on, että jokainen mies ei ole sika, suurin osa nuorista käyttäytyy hienosti ja Suomessa on myös hyvällä itsetunnolla varustettuja ihmisiä.
 
Vaikka kulttuureilla ja yhteiskunnilla on aina omat ominaispiirteensä ja tapansa, ihan kaikissa kulttuureissa on ihan kaikenlaisia ihmisiä. Kulttuurista riippumatta kaikkien ihmisten perustarpeet ovat samat. Kaikki ihmiset tarvitsevat ruokaa, asumuksen, perheen, ystäviä ja turvallisen olon. Jos noita asioita ei saa, ihminen voi huonosti ja siitä voi seurata mitä moninaisempia ongelmia. Siksi on kaikkien yhteinen etu, että kukaan ei voi huonosti eikä ketään sorreta. Ja autetaan niitä, jotka apua tarvitsevat.
 
Rasistinen toiminta on rangaistava teko ja siitä tulee ilmoittaa poliisille. 

Ennakkoluuloja - minullako?
 
Ei rasismille -kampanja

Uutiset & Tiedotteet

RSS-Uutiset

Settinetti somessa