Kansalaisuus

Suomalaiset ovat paitsi Suomen, myös Euroopan Unionin kansalaisia. Sen merkkinä on punakantinen passi, jollainen on jokaisella passin omistavalla EU:n kansalaisella. EU-jäsenyyden myötä meillä on mahdollista esimerkiksi opiskella, matkustella tai tehdä töitä toisessa EU-maassa joustavasti.

Kansalaisuus antaa oikeuksia ja velvollisuuksia. Suomen kansalaisen tulee noudattaa Suomen lakia niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Suomen kansalaisuuden voi saada syntymässä, ilmoituksesta tai hakemalla. Kansalaisuudesta päättää Maahanmuuttovirasto.

Suomalaisen äidin lapsi saa automaattisesti kansalaisuuden syntymässä. Näin tapahtuu myös silloin, kun lapsen isä on lapsen syntyessä Suomen kansalainen ja avioliitossa lapsen äidin kanssa, tai jos isä on kuollut ennen syntymää, mutta eläessään ollut Suomen kansalainen ja avioliitossa lapsen äidin kanssa. Mikäli lapsen isä on Suomen kansalainen eikä avioliitossa lapsen äidin kanssa, lapsen kansalaisuus riippuu lapsen syntymämaasta.
 
Kansalaisuuden saavat automaattisesti myös alle 12-vuotiaat ottolapset, joiden ottovanhemmista ainakin toisella on Suomen kansalaisuus ja adoptio on pätevä. Tätä vanhemmat ottolapset saavat kansalaisuuden ilmoituksella eli ilmoitusmenettelyllä. Ilmoitusmenettelyä käytetään myös silloin, kun entinen Suomen kansalainen haluaa kansalaisuutensa takaisin.
 
Hakemuksella voivat kansalaisuuden saada ne täysi-ikäiset ulkomaalaiset, jotka ovat asuneet Suomessa riittävän ajan, ovat taustaltaan nuhteettomia ja joilla on turvattu toimeentulo ja riittävä kielitaito. Nuhteettomuudella tarkoitetaan sitä, ettei hakija ole syyllistynyt rikoksiin eikä häntä ole määrätty lähestymiskieltoon. Hänen tulee olla myös suorittanut esimerkiksi verot, sakot, opintolaina ja sairaalamaksut asianmukaisesti. Riittävä asuminen Suomessa vaihtelee tapauskohtaisesti, mutta on joka tapauksessa vuosia.
 
Kansalaisuuden voi myös menettää. Esimerkiksi 22-vuotias menettää kansalaisuuden automaattisesti, mikäli hän on myös toisen maan kansalainen eikä hänellä ole riittävää yhteyttä Suomeen. Maahanmuuttovirasto ilmoittaa asiasta tällaisille henkilöille. Jos henkilöllä on enemmän kuin yksi kansalaisuus, puhutaan kaksoiskansalaisuudesta.
 
Kansalaisuuden voi menettää myös silloin, kun se on myönnetty ilmoittajan antamien harhaanjohtavien tietojen perusteella tai jos kansalaisuus on myönnetty isän kansalaisuuden perusteella ja isyys kumotaan. Lisäksi Suomen kansalaisuudesta voi vapautua omalla pyynnöllä. Tällöin on oltava jo jonkin toisen maan kansalainen tai hakemassa sellaiseksi pääsyä.
 
Kansalaista ei voida estää saapumasta Suomeen, karkottaa maasta eikä vastoin tahtoaan siirtää tai luovuttaa toiseen maahan. Ulkomailla kansalainen saa apua Suomen edustustolta.
 
Jotkut virat vaativat Suomen kansalaisuutta. Tällaisia ovat esimerkiksi poliisin ja tuomarin virat. Suomen kansalaisella on äänioikeus valtiollisissa vaaleissa täytettyään 18 vuotta. Sama ikäraja koskee myös asevelvollisuutta miehien kohdalla. Suomessa on yleinen maanpuolustusvelvollisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan maanpuolustukseen.

suomi.fi -sivustolle on koottu kaikki Suomen kansalaisia koskevat palvelut

Eurooppatiedotus tiedottaa mm. oikeuksista, opiskelusta ja työskentelystä EU:ssa

Perustietoa ihmisoikeuksista

 

 


 

Uutiset & Tiedotteet

RSS-Uutiset

Settinetti somessa