Ikärajat

Ikärajat on asetettu muun muassa rajaamaan tuotteen tai palvelun käyttöä joko lainsäädännön tai suosituksen kautta. Ikärajat on asetettu lasten ja nuorten suojelemiseksi, jotta jokainen saisi kasvaa ja kehittyä rauhassa eikä tarvitsisi kohdata hankalia tai haitallisia asioita liian nuorena.

Alaikäisen asioista on vastuussa huoltaja. Huoltajan velvollisuuksiin kuuluu hoitaa monia asioita lapsen ja nuoren puolesta (esimerkiksi elatus) jotta nuoret voivat keskittyä koulunkäyntiin ja hauskanpitoon.

Elokuville ja peleille määritellään myös ikärajat. Pelien korkeat ikärajat eivät tarkoita sitä, että niiden pelaaminen vaatisi erityisiä taitoja, vaan niiden sisällöt ovat ahdistavia. Lisää tietoa

7-vuotiaana

alkaa oppivelvollisuus. Se päättyy 17-vuotiaana, mikäli oppivelvollisuutta ei ole siihen mennessä suoritettu. Oppivelvollisuus tarkoittaa velvollisuutta suorittaa peruskoulun oppimäärä.

12-vuotiaana

lapsen etu- ja sukunimeä ei voida muuttaa ilman hänen suostumustaan ja hänellä on itsenäinen puhevalta häntä koskevissa viranomaisasioissa. Vanhemmat esimerkiksi eivät voi erottaa 12-vuotiasta uskonnollisesta yhdyskunnasta ilman hänen lupaansa. 12-vuotiaana ei saa enää ajaa pyörällä jalkakäytävällä.

14-vuotiaana

on mahdollisuus tehdä kevyttä työtä, josta ei ole haittaa hänen terveydelleen, kehitykselleen tai koulunkäynnille. Loma-aikana tehty työ saa olla enintään puolet loman kestosta.

15-vuotiaana

on rikosoikeudellisesti vastuullinen ja voidaan tuomita rikoksesta lievennetyllä asteikolla. Mikäli oppivelvollisuus on suoritettu, voi 15-vuotias ottaa vastaan kokopäivätöitä, solmia työsopimuksen ja hallita itse tienattuja rahojaan sekä tehdä testamentin. Tässä iässä on laillista ajaa moottorivenettä sekä mopo- ja traktorikortti. Mikäli vanhemmat antavat luvan, voi 15-vuotias liittyä uskonnolliseen yhdyskuntaan tai erota sellaisesta. Etu- tai sukunimen saa vaihtaa vanhempien luvalla.  Rippikoulu voidaan aloittaa tässä iässä, samoin on mahdollista ryhtyä kummiksi. Yhdistyksen voi perustaa vähintään kahden 15-vuotta täyttäneen kanssa.

16 vuotiaana

saat harrastaa seksiä 16 vuotta täyttäneen kanssa,  mutta et alle 16-vuotiaan kanssa. 16-vuotias saa ajaa kevytmoottoripyöräkortin ja äänestää seurakuntavaaleissa, jos on seurakunnan jäsen. Oppivelvollisuus päättyy kalenterivuoden lopussa.

17-vuotiaana

Kelan maksama lapsilisä päättyy ja opintotukioikeus alkaa. Asevelvollisuus alkaa sen vuoden alusta, jolloin mies täyttää 18. Naisille asevelvollisuuden suorittaminen on vapaaehtoista. Autokoulun voi aloittaa kuusi kuukautta ennen 18-vuotissyntymäpäivää.

18-vuotiaana

on Suomessa täysi-ikäinen. Tällöin huoltaja ei ole enää vastuussa. Täysi-ikäinen saa solmia sopimuksia ilman vanhempien lupaa ja asioi itsenäisesti toimeentulotukiasioissa. 18-vuotias saa äänestää ja asettua ehdolle valtiollisissa vaaleissa ja hän voi alkaa ASP-asuntosäästäjäksi, joka tarkoittaa sitä, että asunnon hankkija sopii pankin kanssa säästävänsä 10 % asunnon hinnasta, ja kun säästötavoite on saavutettu, pankki antaa edullisin ehdoin lainaa. 18-vuotias voi mennä naimisiin tai rekisteröidä parisuhteensa sekä pelata rahapelejä.

Täysi-ikäisyys mahdollistaa myös perheen sisäisen adoption, jossa äidin tai isän uusi puoliso adoptoi puolisonsa jo olemassa olevan lapsen. Ajokortin kuljettajantutkinnon saa suorittaa 18 vuotta täytettyään, samoin liittyä uskontokuntaan tai erota sellaisesta. Tässä iässä on myös mahdollista hankkia mietoja alkoholijuomia sekä tupakkaa, saada passi ilman huoltajan lupaa ja toimia yhdistyksen puheenjohtajana. Rangaistukset rikoksista toteutetaan täyden asteikon mukaisesti. Mikäli on syntynyt sukusolujen luovutuksen seurauksena, on täysi-ikäisenä oikeus saada tieto luovuttajan henkilöllisyydestä. Mikäli anniskeluravintola ei vaadi korkeampaa ikää, pääsee sinne sisälle 18-vuotiaana. Ilma-aseen ostoikäraja on 18. Oikeus saada huoltajilta elatusta lakkaa.

20-vuotiaana 

vanhempien tulot eivät enää vaikuta toisen asteen oppilaitoksessa opiskelevan, itsenäisesti asuvan opintorahaan. Saa ostaa väkeviä alkoholijuomia ja pääsee risteilylle arkena ilman yli 30-vuotiasta valvojaa.

21-vuotiaana

voi ajaa raskaan ajoneuvoyhdistelmän ajokortin tai linja-autokortin.

23-vuotiaana

pääset risteilylle milloin tahansa ilman yli 30-vuotiasta valvojaa. (Laivayhtiöiden käytäntö, ei laki.)

25-vuotiaana

sinulla on oikeus adoptoida lapsi. Olet oikeutettu työttömyysturvaetuuteen, vaikka sinulla ei olisi ammattia.

Uutiset & Tiedotteet

RSS-Uutiset

Settinetti somessa