Kulttuuri kulttuurien joukossa

Sana "kulttuuri" tarkoittaa kahta asiaa:
 
1. Niitä tapoja ja arvoja, jotka jokainen oppii siinä ympäristössä, missä elää
2. Kulttuurityötä, joka pitää sisällää taiteen ja muun luovan työn eri osa-alueita
 
Suomalaisilla on oma kulttuurinsa, johon sisältyy tietty arvomaailma ja tavat. Kulttuuri perustuu historiaan ja asioihin, mitä on tapahtunut aiemmin, se ei synny noin vain tyhjästä. Kulttuuri ilmenee esimerkiksi siinä, mitä juhlapyhiä vietetään ja kuinka niitä juhlistetaan. Tai kuinka pukeudutaan, mikä mielletään siveliääksi ja aisaankuuluvaksi missäkin tilanteessa.
 
On paljon kirjoittamattomia sääntöjä eli normeja, joiden mukaan ihmiset toimivat. Ne tavat sisäistetään ja opitaan jo vauvasta alkaen. Esimerkiksi ilmeiden ja muiden viestien merkitykset opitaan. Suomalaisille on selvää myös esimerkiksi se, että ruuhkassa jonotetaan omaa vuoroa. Koulussa tehdään tehtäviä itsenäisesti juttelematta muiden kanssa, jollei ole kyse ryhmätyöstä. Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ollaan aika etäisiä, esimerkiksi jutellessa ei mennä kovin lähelle toista ihmistä. Sillä tavalla kunnioitetaan toisen omaa tilaa.
 
Valtakulttuurin sisällä syntyy monia alakulttuureja erilaisten harrastustoimintojen parissa. Esimerkiksi hiphop-skenessä on erilainen ajattelutapa kuin vaikkapa hevareilla. Uskovilla voi olla aivan erilainen tapa elää kuin toisilla. Työapaikoilla on aina oma toimintakulttuurinsa. Eri perheissä ja suvuissa on omanlaisensa kulttuuri, mikä pitää sisällään säännöt ja tavat. Kaikissa toimintaypäristöissä muodostuu omat tavat ja käytännöt.
 
Alakulttuureista usein syntyy ajan myötä valtakulttuuria. Se on normaalia kehitystä. Nuorisolla on tärkeä rooli uusien ilmiöiden luomisessa ja kulttuurin kehittämisessä.
 
Kulttuuri saa koko ajan vaikutteita myös muista kulttuureista ja siihen vaikuttavat monet maailmanlaajuiset ilmiöt. Jotkut muutokset tuntuvat luonnolliselta, esimerkiksi joidenkin tapojen omaksuminen amerikkalaisesta kulttuurista suomalaiseen kulttuuriin on sujunut aivan huomaamatta. Aiemmin meihin ovat vaikuttaneet voimakkaasti ruotsalaiset ja venäläiset, esimerkiksi kielessämme on paljon lainasanoja niistä kielistä.
 
Joskus muutokset voivat tuntua uhkaavilta, kun asiat on totuttu hoitamaan tietyllä tavalla ja yhtäkkiä tulisikin ymmärtää toisenlaisia ajattelutapoja. Se voi herättää ennakkoluuloja ja jopa vihamielisyyttä. Suvaitsevaisuus muita kulttuureja kohtaan ja muutosten hyväksyminen on kuitenkin tärkeää, jotta pärjäämme maailmassa yhtenä kansana muiden joukossa ja voimme toimia yhteistyössä hyvinkin erilaisten ihmisten kanssa. Globaalit muutokset ovat niin massiivisia, että me emme mahda niille mitään ja olemme monella tapaa riippuvaisia muusta maailmasta. 
 
Perustuslaki takaa kaikille vapauden omaan kulttuuriin. Se on ihmisen perusoikeus, joka koskee ihan kaikkia. Ainoastaan muita vahingoittavaa eli muiden ihmisten ihmisoikeuksia rikkovaa toimintaa rajataan lakipykälillä. Erilaisten kulttuurien kirjossa on mielenkiintoista elää, se ei tarkoita luopumista omasta kulttuuri-identiteetistä eli niistä arvoista, joiden varaan oma elämä rakentuu. Muutoksiin voi suhtautua uteliaasti.
 
Ideologiat ovat tärkeitä nyt ja aina, jokaisen meistä tulee pyrkiä parempaan huomiseen. Jokaisesta kulttuurista löytyy hyvät ja huonot puolensa ja sananvapauteen kuuluu se, että asioita ja ilmiöitä voi kritisoida. Kritiikin tulee kuitenkin olla asiallista eikä syrjivä, rasistista tai väkivaltaan yllyttävää, koska ne asiat ovat ihmisoikeuksien ja perustuslain vastaisia. Oma perustuslaki on yksi itsenäisen valtion merkki ja kulttuurin perusta.
 
Asioihin voi vaikuttaa monella tavalla, siitä voit lukea tarkemmin kohdasta Miten voin vaikuttaa?
 
Ihmisoikeuksista voit lukea lisää täältä
Suomen perustuslaki löytyy täältä

Uutiset & Tiedotteet

RSS-Uutiset

Settinetti somessa