Laitokset ja virastot

Monenlaisia elämään liittyviä asioita täytyy hoitaa eri virastoissa. Byrokratia tarkoittaa ns. "paperisotaa" eli, sitä, kun asioita käsitellään hakemusten, todistusten ja tositteiden perusteella. Ensimmäisen kerran asiointi virastoissa tulee monilla eteen opiskelua aloitettaessa, kun pikkuhiljaa siirrytään itsenäiseen elämään, haetaan yhteishaussa kouluihin ja haetaan opintotukea. Virastoissa asioiminen voi tuntua jännittävältä tai jopa pelottavalta. Mutta pöytien takana istuu aina aivan tavallisia ihmisiä, joilta voi kysyä apua ja ohjeita. Jos asiointi tuntuu ylivoimaiselta, ota yhteyttä Jelppiverkkoon, Jokilaaksojen nuorten tuki Ry:hyn tai oman paikkakuntasi nuorisotoimeen niin saat henkilökohtaista apua asioiden hoitoon.
 
Suomessa kaikki virkamiestoiminta perustuu avoimuuteen. Se tarkoittaa sitä, että jokaisella on oikeus lähestyä ketä tahansa viranhaltijaa, tiedustella asioita ja saada myös vastauksia. Toisen henkilön asioista ei kuitenkaan voi saada tietoja, väestörekisterissä olevia julkisia yhteystietoja lukuunottamatta. Yksityisten yritysten ja yhdistysten tiedot ovat salaisia, paitsi tietysti asiakas voi saada itseään koskevia tietoja.
 
Monet yhteiskunnan ja kuntien ylläpitämät laitokset tulevat tutuiksi jo pienestä alkaen. Sellaisia ovat mm. koulu, kirjasto, kaupungintalo virastoineen, liikuntapaikat, isommat taidemuseot, kaupunginteatterit, poliisilaitokset, terveyskeskukset, sairaalat, oppilaitokset ja yliopistot...  esimerkiksi nämä ovat sivistysvaltion peruspalveluita, joiden toimintaa katetaan ainakin suurelta osin verorahoilla.

Osin samoja tai samankaltaisia palveluita tarjoavat myös yksityiset liikeyritykset kuten lääkärikeskukset, vartiointipalvelut, koulutus- ja konsultointipalvelut, tilitoimistot, asianajotoimistot, erityisaloihin keskittyneet harrastustoimintaa tarjoavat koulut (esim. tanssikoulut), kuntokeskukset yms. Yksityisyritykset harjoittavat liiketoimintaa ja heidän palvelunsa ovat maksullisia.

Näiden lisäksi eri järjestöt tuottavat mm. teatteria ja muuta kulttuuritoimintaa, hyvinvointipalveluita ja harrastustoimintaa. Usein toimintaan osallistuminen edellyttää vähintäänkin jäsenmaksun maksamista tai toiminnan kuluihin osallistumista.
 
 

Seurakunta

Seurakunnalla on myös omat virastonsa ja toimintansa. Suomen evankelis-luterilainen kirkko on jaettu alueellisesti rajattuihin seurakuntiin ja hiippakuntiin. Kirkon jäsen kuuluu siihen paikallisseurakuntaan, jonka alueella hän asuu. Seurakuntaa johtaa kirkkoherra, hiippakunnassa keskeinen virkamies on piispa.
 
Seurakunnalla on kerhoja ja palveluita mm. lapsiperheille ja nuorille. Seurakunta ylläpitää väestörekisteriä niiden osalta, jotka kuuluvat evankelisluterilaiseen kirkkoon. Kirkkoherranvirastosta pyydetään tarvittaessa virkatodistus esimerkiksi perunkirjoitusta tai sukututkimusta varten. Kirkkoon kuuluvilta myös avioliiton esteiden tutkinta voidaan tehdä kirkkoherranvirastosta. Se tarkoittaa käytännössä todistusta siitä, että henkilö ei ole ennestään naimisissa. Läheisen menehtyessä seurakunta hoitaa hautaamisen. Löydät lisää perustietoa hautajaisjärjestelyistä ja eri vaihtoehdoista täältä.
 
Tietoa kaikista Suomen uskonnoista, seurakunnista sekä uskonnollisista yhteisöistä.


TE-toimisto

TE-toimisto eli työ- ja elinkeinopalvelut eli työvoimatoimisto pitää kirjaa työhakijoista ja välittää työpaikkoja, julkaisee työpaikkailmoituksia ja järjestää koulutuksia työttömille. Työttömäksi jäädessä TE-toimistolle esitetään koulu- ja työtodistukset. Todistusten ja henkilön olosuhteiden perusteella TE-toimisto laatii Kelalle lausunnon, jonka perusteella Kela joko myöntää tai ei myönnä työttömyyspäivärahaa.
 
Yleisiä ohjeita TE-toimistossa asioimiseen
 

Kansaneläkelaitos eli KELA

KELA on virasto, josta työttömyysraha, opintoraha, asumistuki, sairausvakuutuskorvaus ym. sosiaalietuudet myönnetään ja maksetaan. Niitä haetaan eri lomakkeilla, riippuen tilanteesta ja tarpeesta. 
 
 

Verotoimisto

Verotoimistoon toimitetaan veroilmoitus sekä yksityishenkilöiltä että yrityksiltä. Esimerkiksi toiminimellä työtään tekevät liittyvät verotoimistossa ennakkoperintärekisteriin. Verokortti postitetaan kaikille automaattisesti jokaisen vuoden vaihteessa. Verotoimistossa voi muuttaa veroprosenttiaan paremmin tuloja vastaavaksi ja kysyä neuvoja verotusasioihin liittyen. 
 
Verotietoa nuorille

 

Maistraatti

Maistraatit ovat osa valtion paikallishallintoa. Maistraatti pitää yllä väestörekisteriä sekä kauppa- ja yhdistysrekisteriä, johon kuuluvat kaikki yritykset ja yhdistykset. Maistraatit hoitavat myös holhousasioita sekä kuluttajaneuvontaa. Maistraattien muita tehtäviä ovat mm. avioliiton esteiden tutkinta, nimenmuutosasiat ja perukirjojen osakasluetteloiden vahvistaminen. Maistraatista saa avioliiton esteiden tutkintatodistuksen, jos ei kuulu kirkkoon. Kirkkoon kuulumattomat myös vihitään avioliittoon maistraatissa. Maistraattiin tehdään muuttoilmoitus. 
 

Poliisi

Poliisi valvoo turvallisuutta sekä tutkii ja ehkäisee rikoksia. Poliisilaitoksella hoidetaan myös monia lupa-asioita. Esimerkiksi passi ja ajokortti haetaan poliisilaitokselta. Muita poliisilta haettavia lupia ovat mm. oleskeluluvat, ampuma-aseluvat, vartioimisliikeluvat, arpajaisluvat, ilotulitusnäytös, räjäytyslupa, ilmoitus yleisötilaisuudesta tai yleisestä kokouksesta (mielenosoitus), 
 

Aluehallintovirasto

Aluehallintovirastosta haetaan monia elinkeinon harjoittamiseen liittyviä lupia. Löydät niistä tietoa täältä
 
 

Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset

Ely-keskuksista haetaan mm. luvat ammattimaisen liikenteen luvat (esim. taksit, kuljetukset) sekä ympäristöön liittyvät luvat. Ely-keskuksesta saa myös yritystoiminnan kehittämispalveluita.
 

 

Uutiset & Tiedotteet

RSS-Uutiset

Settinetti somessa