Maanpuolustus

Maanpuolustusvelvollisuus koskee kaikkia suomalaisia. Se tarkoittaa sitä, että jokaisella kansalaisella on velvollisuus osallistua isänmaan puolustukseen kriisin aikana. Maanpuolustusvelvollisuus pitää sisällään asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, työvelvollisuuden sekä velvollisuuden osallistua väestönsuojeluun.

Asevelvollisuus koskee kaikkia miehiä, joilla on Suomen kansalaisuus. Se pitää sisällään rauhanajan ja sodanajan palveluksen. Rauhanajan palveluksen voi suorittaa eri tavoin, joko armeijassa tai siviilipalveluksessa. Myös työura maanpuolustuksessa tai osallistuminen rauhanturvaajana kansainvälisissä kriisinhallintaopertaatioissa on vaihtoehto.
 
Puolustusvoimien tehtävät ovat Suomen sotilaallinen puolustaminen, muiden viranomaisten tukeminen ja osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan. Puolustusvoimat siis auttavat pelastustoimissa myös luonnonkatastrofien tai muiden kriisien sattuessa ja osallistuvat rauhan turvaamiseen kriisialueilla.
 
Puolustusvoimien sivuilta löydät kattavasti tietoa puolustusvoimista, tähän alle on koottu tiivistetysti eri vaihtoehdot asepalveluksen suorittamiseen liittyen.
 
Vaikeissa tilanteissa saat apua Varusmiesten tukipuhelimesta 0800 180 362, arkisin klo 18-20


Armeija

Kaikki pojat kutsutaan varusmiespalveluksen kutsuntoihin sinä vuonna, kun he täyttävät 18 vuotta. Kutsunnoissa määritellään palveluskelpoisuus ja palveluspaikka sekä sekä jaetaan asevelvollisuuden suorittamista koskevaa tietoa. Kutsunnoissa käyvät kaikki nuorukaiset vakaumuksesta riippumatta, poissaolosta tuomitaan sakkorangaistukseen. Kutsuntoihin ei kuitenkaan tarvitse saapua, jos on määrätty palvelukseen erikoisjoukkojen hakumenettelyn kautta. Jos on vaikeasti vammainen tai sairas tai jos asuu ulkomailla, riittää, että toimittaa lääkärintodistuksen, jolla palvelukelpoisuus voidaan määrittää.
 
Puolustusvoimien sivuilta löytyy oppaita varusmiespalvelusta suunnitteleville.
 
Yleensä varusmiespalvelus suoritetaan 19-20-vuotiaana. Lykkäystä voi saada esimerkiksi opiskelun takia, taloudellisten olojen järjestämistä varten tai muista erityisistä henkilökohtaisista syistä 1-3 vuotta. Varusmiespalvelus kestää 165, 255 tai 347 vuorokautta. Palvelusajan pituus riippuu annetusta tehtävästä ja siihen tarvittavan koulutuksen kestosta, joka selviää vasta palveluksen alettua. Varusmiehiä kehotetaan usein lähtökohtaisesti varautumaan 347:n vuorokauden palvelusaikaan. Palveluksen suorittamisesta saa todistukseksi sotilaspassin.
 
Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen on edellytyksenä 18-29 vuoden ikä, Suomen kansalaisuus ja terveydentilan sopivuus sotilaskoulutukseen. Vapaaehtoiseen asepalvelukseen on haku joka vuosi. Hakemuksen viimeinen jättöpäivä on 1.3. ja huhtikuussa järjestetään valintatilaisuus. Suunnitelmia tehdessä on hyvä huomioida, että palvelusta ei välttämättä pääse aloittamaan samana vuonna, vaan vasta seuraavana. Hakiessa kannattaa huomioida myös ikäraja.
 
Koulutus suunnitellaan kunkin varusmiehen kelpoisuuden mukaan. Kelpoisuusluokka annetaan ensimmäisen kerran lääkärintarkastuksessa jo ennen kutsuntoja, tarvittaessa myöhemmin tehdään uusi lääkärintarkistus.
A merkitsee täysin tervettä
B tarkoittaa vähäistä tai suurta haittaa, osallistuminen asepalvelukseen määrätyin rajoituksin
C tarkoittaa vapautusta rauhanajan palveluksesta. Se tarkoittaa sitä, että varusmiespalvelusta ei tarvitse suorittaa, mutta kriisitilanteessa tilanne tarkistetaan uudestaan. 
D Tätä luokitusta ei enää käytetä. Aiemmin se tarkoitti vapautusta sekä sodan- että rauhanajan palveluksesta.
E tarkoittaa vapautusta palveluksesta määräajaksi (esimerkiksi leikkauksen takia tai muun väliaikaisen sairauden vuoksi). Vapautus kestää korkeintaan 3 vuotta, minkä jälkeen on uusi lääkärintarkastus ja annetaan mahdollisesti uusi luokitus.
T tarkoittaa vapautusta rauhanajan palveluksesta, luokituksen tekee kutsuntalautakunta eikä se perustu lääkärin diagnoosiin. T luokitus tarkoittaa, ettei henkilö voi osallistua asepalvelukseen oman tai muiden turvallisuuden vuoksi.
 
Kotiutumisen jälkeen varusmiehet kuuluvat reserviin ja heidät kutsutaan kertausharjoituksiin. Kertausharjoituksista voi hakea vapautusta, jolloin uusi kutsu tulee myöhemmin. Kertausharjoituskäskyn tullessa tarkistetaan palveluskelpoisuusluokka.
 
Erikoisjoukkojen haut pojjille ja tytöille järjestetään vuosittain.
 

Aseeton palvelus

Vakaumuksellisista syistä jotkut hakevat aseettomaan palvelukseen. Aseettomasti palvelevia ei kouluteta aseiden käyttöön tai käsittelyyn. Sen sijaan varusmies koulutetaan esimerkiksi kirjuriksi, lääkintämieheksi tai kuljetustehtäviin. Aseettoman palveluksen suorittaneet ovat vapautettuja aseellisesta palveluksesta rauhan aikana. Kriisin aikana tarkistetaan tilanne ja tehtävä.
 

Siviilipalvelus

Vakaumuksellisista syistä asevelvollisuuden voi suorittaa siviilipalveluksena.

Siviilipalvelukseen kuuluu peruskoulutusjakso, yhteiskunnalle hyödyllinen siviililuonteinen työpalvelu, täydennyspalvelus, ylimääräinen palvelus ja liikekannallepanon aikainen palvelus. Siviilipalvelusaika on 347 päivää. Koulutusjakson pituus on yleensä 28 vuorokautta ja työpalvelun 319 vuorokautta. Palveluksen suorittamisetsta ei saa sotilaspassia vaan sivarikortin.

Kriisin aikana siviilipalvelusmiehet osallistuvat maanpuolustukseen ylläpitämällä yhteiskunnan toimintoja. 

Lisää tietoa siviilipalveluksesta ja siihen hakeutumisesta Sivarikeskuksesta  

 

Totaalikieltäytyminen

Totaalikieltäytyjä kieltäytyy kaikesta asevelvollisuusjärjestelmään sisältyvästä palvelusta, myös siviilipalveluksesta. Totaalikieltäytymisestä tuomitaan valvontarangaistukseen tai vankeuteen, useimmiten avovankilaan. Valvontarangaistus tarkoittaa sitä, että rangaistus suoritetaan kotona valvontapannalla varustettuna. Asunnosta saa poistua vain töihin, opiskelemaan tai muuhun sovittuun toimintaan. Johonkin toimintaan on pakko osallistua rangaistusaikana. Päihteiden käyttö on kielletty ja tätä valvotaan kotikäyneillä. 
 
Kriisin aikana totaalikieltäytyjän tilanne ja sijoittuminen maanpuolustukseen arvioidaan tapauskohtaisesti.
 
Aseistakieltäytyjäliitto  

 

Vapautus

Kokonaan asevelvollisuudesta ei voi vapautua, mutta C-luokkaan luokitellut on vapautettu rauhan ajaksi terveydellisistä syistä. Yleisiä vapautusperusteita ovat esimerkiksi ylipaino ja mielenterveyteen liittyvät asiat. Kriisin aikana C-luokkaisten osallistuminen palvelukseen arvioidaan tapauskohtaisesti.
 
E-luokituksella vapautetaan määräajaksi (maksimissaan 3 vuotta) terveydellisin perustein. Määräajan umpeuduttua tilanne arvioidaan uudelleen.

 

Ura armeijassa

Armeija työllistää Suomessa 12 000 henkilöä, joista 4 000 on siviiliammateissa.
Tietoa työnhakijoille
 
Upseereita koulutetaan Maanpuolustuskorkeakoulussa, missä valmistuu sotatieteiden kandidaatiksi ja maisteriksi. Tietoa upseerin ja aliupseerin koulutuksista sekä muista täydennyskoulutuksista löydät täältä
Uutiset & Tiedotteet

RSS-Uutiset

Settinetti somessa