Miten voin vaikuttaa?

Jokainen vaikuttaa päivittäin asioihin jopa huomaamattaan. Teot voivat olla pieniä, kuten yksittäisen kuluttajavalinnan tekeminen, tai sitten sellaisia, joilla on suurempi näkyvyys ja vaikuttavuus. Tällainen voi olla esimerkiksi kansalaisaloitteen laatiminen. Vaikuttaa voi monin eri tavoin.


Kansalaisvaikuttamisella tarkoitetaan toimintaa, jolla kansalaiset pyrkivät muuttamaan tai säilyttämään yhteiskunnassa vallalla olevia asioita. Yksi keino on äänestäminen. Myös osallistuminen julkiseen keskusteluun esimerkiksi lehtien yleisöosastolla, oman blogin perustaminen tai aatteellisen ryhmän perustaminen ovat keinoja tuoda näkemyksiään julki.

 

Nuorten tekemä Me voimme vaikuttaa -opas nuorille!

 

Tälle sivulle on myös koottu tietoa vaikutusmahdollisuuksista:

- äänestäminen vaaleissa

- osallistuminen poliittiseen päätöksentekoon

- osallistuminen oppilaitoksissa

- kansalaisjärjestöt

- mielenilmaus

- henkilökohtainen elämä

Lisää ohjeita kuinka asioihin voi vaikuttaa

 

Valtikka Kattava tietopaketti nuorten vaikutusmahdollisuuksista

 


Äänestäminen vaaleissa

Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus tarkoittaa sitä, että jokaisella täysi-ikäisellä kansalaisella on oikeus äänestää ja jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni. Se on käytettävä henkilökohtaisesti eikä toisen puolesta voi äänestää. Äänestyspakkoa ei ole. Äänioikeuden voi menettää vain luopumalla Suomen kansalaisuudesta. Äänioikeuteen liittyy vaalisalaisuus. Kukaan ei saa tietää, ketä ehdokasta äänioikeutettu äänesti, eivät edes vaaliviranomaiset. Vaalijärjestelyiden on turvattava vaalisalaisuuden säilyminen.

 

Säännöllisin väliajoin järjestetään presidentin-, eduskunta-, kunnallis-, seurakunta- ja EU-vaalit. Ahvenanmaan maakunnassa toimitetaan omat yleiset maapäivä- ja kunnallisvaalit joka neljäs vuosi eri aikaan kuin muualla Suomessa. Hyvissä ajoin ennen vaaleja kotiin tulee postitse ilmoitus äänioikeudesta. Äänestää voi ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestystoimipaikassa tai varsinaisena vaalipäivänä äänioikeusilmoituksessa kerrotussa toimipaikassa. Näiden vaalien lisäksi voidaan toimittaa neuvoa-antavia valtiollisia ja kunnallisia kansanäänestyksiä.

 

Paljon tietoa vaaleista


Presidentinvaalit

Presidentinvaaleissa saa äänestää ketä ehdokasta tahansa asuinpoaikasta riippumatta. Presidentin valtakausi on kuusi vuotta eli vaalit järjestetään kuuden vuoden välein. Lisää tietoa.

 

Eduskuntavaalit

Eduskuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi. Vaaleissa äänestetään oman vaalipiirin ehdokasta. Valitut ehdokkaat pääsevät eduskuntana säätämään lakeja. Lisää tietoa.

 

Kunnallisvaalit

Kunnallisvaalit järjestetään joka neljäs vuosi. Niissä saa äänestää oman kunnan ehdokasta päättämään omaan kuntaan liittyvistä asioista.. Lisää tietoa.

 

Seurakuntavaalit

Kirkollisvaalit eli seurakuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi marraskuussa ja niissä voivat äänestää kaikki 16 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet. Valitut ehdokkaat tekevät seurakunnan asioita koskevia päätöksiä.

Seurakuntavaaleista löydtä tietoa oman seurakuntasi nettisivuilta tai täältä


Europarlamenttivaalit

EU-vaalit viiden vuoden välein. EU-vaaleissa voi äänestää ketä ehdokasta tahansa riippumatta asuinkunnasta. Lisää tietoa.

Löydät vaalikoneen ja muuta tietoa EU:ssa vaikuttamisesta täältä.

 


Osallistuminen poliittiseen päätöksentekoon

Jokainen 18 vuotta täyttänyt voi asettua ehdokkaaksi vaaleihin. Ehdokkuus onnistuu kuitenkin vain puolueen tai valitsijayhdistyksen kautta. Lisää tietoa

 

Seurakunnat haluavat myös nuoria mukaan päättämään. Miten vaikutan kirkossa? 

 

Monilla paikkakunnilla on eri puolueiden yhdistyksiä, joihin voi liittyä. Löydät niistä tietoa paikkakuntasi sanomalehdestä tai sen puolueen nettisivuilta, josta olet kiinnostunut.

 

Perustuslaki turvaa suomalaiselle oikeuden tehdä aloitteen lain säätämiseksi. Tätä varten on kerättävä 50 000 allekirjoitusta aloitteen taakse kuuden kuukauden kuluessa. Ensimmäinen kansalaisaloite sai taakseen tarvittavan määrän allekirjoituksia vuonna 2012 ja se käsitteli turkistarhauskieltoa.

Demokratia.fi -sivustolle on koottu kaikki kansalaisaloitepalvelut.
Nuortenideat.fi on erityisesti nuorille tarkoitettu aloitekanava

Otakantaa.fi on väylä vaikuttaa asioihin ennen kuin niistä päätetään


Kansanedustajiin voi olla myös suoraan yhteydessä sähköpostilla tai vaikkapa facebookissa.
Sähköpostiosoite on etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Lisää tietoa

Eduskunnan täysistunnot ovat avoimia tilaisuuksia, kuka tahansa voi mennä seuraaman keskustelua.

 

Myös kunnanvaltuuston jäseniin voi ottaa suoraan yhteyttä, löydät heidän yhteystietonsa kunnan tai kaupungin nettisivuilta.

 

Päättäjät ovat kansalaisia varten. heidät on valittu edustamaan äänestäjien mielipiteitä ja pitämään kansalaisten puolia. Ota vain rohkeasti yhteyttä suoraan heihin, jos mielestäsi jokin asia kotikunnassa tai lainsäädännössä mättää. Päättäjien toimintaa saa myös vapaasti kritisoida, kunhan muistaa asiallisen tyylin.


Nuorten parlamentti

Nuorten parlamentti järjestää joka toinen vuosi eduskuntatalolla täysistunnon, jossa ministerit vastaavat nuorten heille esittämiin kysymyksiin. Nuorten parlamentin toiminta toteutuu etupäässä yläasteilla järjestetyissä kerhoissa. Jos olet kiinnostunut nuorten parlamentin toiminnasta ja haluaisit osallistua siihen, puhu asiasta yhteiskuntatieteiden opettajalle.

Nuorisovaltuustot

Kunnissa toimiii usein nuorisovaltuusto. Nuorisolain 8. pykälän mukaan nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Nuorisovaltuustot edustavat kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Nuorisovaltuustoihin pääsevät mukaan usein kaikki halukkaat, käytännöt vaihtelevat paikkakunnittain.

Kysy oman kuntasi nuorisovaltuuston toiminnasta nuorisotoimesta tai kunnan- /kaupungintalolta.
Lisää tietoa nuorisovaltuustojen toimintaperiaatteista Nuvan sivuilta.
Vaikute on Nuvan ylläpitämä verkkolehti
 
Lykkylä on virtuaalikunta, jossa voit toimia vaikka kunnanjohtajana.

Euroopan unioni

Haluatko vaikuttaa asioihin Euroopan Unionissa? Klikkaa tänne
Suomalaisia edustavat vaaleilla valitut mepit Euroopan parlamentissa. Jokaiseen heistä voi ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä, jos haluaa kertoa näkemyksensä johonkin asiaan. Lue lisää täältä.
EU-asioissa voi myös tehdä kansalaisaloitteen, joskin siihen tarvitaan varsin suuri kannattajamäärä.
Kuka tahansa voi tehdä myös vetoomuksen Euroopan parlamentille, jos on tullut kohdelluksi väärin jossain asiassa.
 
 

Osallistuminen oppilaitoksissa

Yläasteella koulun asioihin voi vaikuttaa koulun oppilaskunnassa. Oppilaskunnat ajavat oppilaiden asioita ja järjestävät tapahtumia.

Lukiolaiset voivat liittyä Suomen lukiolaisten liittoon.

Amisten liitot ovat Sakki ja Suomen Opiskelija-Allianssi

AMK:ssa opiskelijakuntaan liittyminen on vapaaehtoista. 
Suomen oipöskelijakuntien liitto SAMOK on ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden hallinnoima valtakunnallinen liitto.

Yliopistoissa toimii ylioppilaskunta, jäsenyys on pakollinen kaikille opiskelijoille.

Suomen ylioppilaskuntien liitto ajaa yliopisto-opiskelijoiden asioita

Kansalaisjärjestöt

Asioihin voi vaikuttaa myös liittymällä järjestöihin tai yhdistyksiin, jotka ajavat itselle tärkeitä asioita. Sellaisia voivat olla lasten ja nuorten asiat, eläinten oikeudet tai vaikkapa omaan harrastukseen tai ammattiin liittyvä järjestö. Monet järjestöt pyrkivät vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon ja liiketoiminnan vastuullisuuteen.


Yhdistyksen perustaminen
 
Kansalaisyhteiskunta.fi -sivustolle on koottu kaikki Suomessa toimivat järjestöt eri aloilta. Löydät sivustolta myös yleistä tietoa kansalaistoiminnasta.

 
 

Mielenilmaus

Perustuslaissa määriteltyihin kansalaisten perusoikeuksiin kuuluvat mm. yhdistyksen perustaminen, mielenosoituksen järjestäminen, sananvapaus ja uskonnonvapaus. Kaikkia näitä oikeuksia kuitenkin koskevat tietyt säännöt. Voit lukea niistä täältä:
Mielenosoituksen järjestäminen
Tarkempaa tietoa sananvapaudesta
Uskonnonvapaus
 
Nettiaddressi on yksi keino kerätä tukea jollekin asialle.

 


Henkilökohtainen elämä

Vaikuttamisen ei tarvitse olla aina julkista. Päätös ostaa riisiä tietyn kauppaketjun myymälästä on jo vaikuttamista, vaikka sitä ei ajattelisikaan sellaisena. Arjen valinnat ovat kuitenkin omaan elämänpiiriin keskittyvää poliittista toimintaa. Valitsenko auton vai pyörän? Ostanko kengät myymälästä vai nettikaupasta? Etsinkö itselleni uutta hametta käytettynä vai uutena? Jokainen pieni arjen päätös vaikuttaa osaltaan asioihin.
 
Omiin asioihin voi vaikuttaa myös esimerkiksi siten, että jokaisesta viranomaispäätöksestä on myös oikeus valittaa ja huonosta kohtelusta voi antaa palautetta. Kaikista virastoista voi kysyä tietoja, esimerkiksi museovirasto on julkinen laitos, jossa kaikki kansalaiset saavat tutkia arkistoja. Myös oikeudenkäyntipöytäkirjat ovat julkisia, jollei toisin ole määrätty.

Sopimusvapaus puolestaan turvaa sen, että yhtään mihinkään viranomaisenkaan laatimaan paperiin ei tarvitse laittaa nimeään eli asiaa ei tarvitse hyväksyä, jos sopimuksen sisältö ei miellytä. Määräyksiä voi tulla vain tuomioistuimen eli oikeuden päätöksellä, ei missään laitoksessa asioidessa.

 

Yleensäkin henkilökohtaisiin asioihin voi vaikuttaa myös alaikäisenä. Lasta on virallisesti kuultava häntä koskevissa päätöksissä 12-vuotiaasta alkaen. Eli esimerkiksi vanhempien erotilanteessa sinulla on oikeus vaikuttaa siihen, kumman luona asut.

Uutiset & Tiedotteet

RSS-Uutiset

Settinetti somessa