Rikokset

Rikoksista on määrätty rikoslaissa. Rikoksia on hyvin monenlaisia:
Moniin kiusaamistapauksiin voi liittyä rikoksia. Esimerkiksi näpistys, vahingonteko, pahoinpitely, kunnianloukkaus... Identiteettivarkaus on myös rikos, jos sillä aiheutuu uhrille taloudellista vahinkoa tai vähäistä suurempaa haittaa (Rikoslaki 38 luku pykälä 9b).

Rikoksen toteutumista edeltää vaiheita, joista voidaan myös joissain tapauksissa tuomita, ne ovat valmistelu ja yritys. Myös avunannosta voidaan tuomita. Avunantoa on mm. neuvominen, kehotus tai yllytys.

Jos olet tehnyt rikoksen, joudut rikoksen uhriksi, näet rikoksen tapahtuvan tai jos epäilet jonkin rikoksen tapahtuneen, ole yhteydessä poliisiin. 

Täältä voit lukea Rikosasian käsittelyn vaiheet
Rikosprosessitietoa nuorille rikoksen uhreille Opas
 
Katso rikoksiin liittyviä videoita Rikun sivuilta mm. väkivallasta, naisten iskemisestä, nettiturvallisuudesta...
 
Pelaa Mobihubu-peliä teemoina rikos, tupakka, alkoholi, huumeet, pelitaito


Oulun eteläisen alueen poliisilaitokset 

Haapajärven kihlakunnan poliisilaitos - Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Nivala, Pyhäjärvi, Reisjärvi 
Limingan kihlakunnan poliisilaitos - Kestilä, Liminka, Lumijoki, Muhos, Piippola, Pulkkila, Pyhäntä, Rantsila, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala 
Ylivieskan kihlakunnan poliisilaitos - Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen, Sievi, Ylivieska 
Poliisilaitosten yhteystiedot täältä

Nettipoliisi -sivulta löydät ohjeita kuinka tulisi toimia, jos joudut rikoksen kohteeksi. Jos haluat ottaa yhteyttä suoraan nettipoliisiin, tuon linkin takaa löydät lähialueen poliisit sosiaalisessa mediassa.


Oikeuslaitos

Rikosten käsittely tapahtuu aina Suomen lain pohjalta. Laissa on määritelty, mikä on rikos ja siitä saatava rangaistus. Rikokset käsitellään käräjäoikeudessa, minkä jälkeen tuomiosta voi valittaa hovioikeuteen ja joissain tapauksissa vielä korkeimpaan oikeuteen. Korkeimmassa oikeudessa tehtyjä päätöksiä käytetään alemmissa oikeusasteissa ennakkotapauksina eli päätöksentekijät tutkivat, kuinka vastaavantyyppisestä rikoksesta on aiemmin tuomittu.

Oikeusprosessissa tutkitaan toisinaan henkilön syyntakeisuus mielentilatutkimuksella. Syyntakeinen henkilö ymmärtää, mitä on tehnyt ja että kyseessä on teko, jolla on jälkiseuraamuksia. Syyntakeeton ei ymmärrä teonsa merkitystä eikä ymmärrä toimineensa kyseenalaisella tavalla. Esimerkiksi paranoidinen skitsofrenia voi olla perusteena siihen, että henkilöä ei tuomita vaan ohjataan syyntakeettomana sairaalahoitoon. Syyntakeettomuuden perusteeksi ei siis riitä se, että "päässä pimahti enkä mahtanut itselleni mitään ja nyt kaduttaa". Myöskään alkoholin vaikutuksen alaisena oleminen ei vaikuta syyntakeisuuteen.
 
Oikeudenkäynnit ja oikeuspöytäkirjat ovat julkisia, jollei toisin määrätä. Joskus oikeudenkäynti voidaan toteuttaa suljetuin ovin ja julistaa asiakirjat salaisiksi tietyksi määräajaksi, jos halutaan suojella esimerkiksi alaikäisen uhrin yksityisyyttä.

Kuka tahansa EU:n kansalainen tai jäsenvaltiossa oleskeleva voi kannella oikeusasiamiehelle hallinnollisesta epäkohdasta EU:n toimielinten tai laitosten toiiminnassa. Kantelun voi tehdä täyttämällä kantelulomakkeen internetissä. Ks. tarkemmin oheisilta sivuilta.
 

Rangaistukset

 • rikesakko, joka on aina euromäärältään sama
 • päiväsakko, jonka määrä on 1/60 kuukausiansioista, rikoksesta riippuen kerroin 1-120
 • uhkasakko, joka tulee maksettavaksi, mikäli henkilö ei tee määrättyjä toimenpiteitä
 • muuntorangaistus, jossa maksamattomat sakot suoritetaan vankeutena
 • ehdollinen vankeus, jolloin henkilön rangaistus laukeaa, mikäli ei koeaikana syyllisty rikoksiin
 • ehdoton vankeus, jonka tuomittu suorittaa avo- tai suljetussa vankilassa
 • yhdyskyntapalvelu, jolloin tuomittu tekee työtä yhteiskunnan hyväksi
 • nuorisorangaistus
 • ajokielto / alkolukko
 • valvontarangaistus, tuomitun on pysyttävä omassa asunnossaan ja osaalistuttava määrättyyn toimintaan, päihteiden käyttö on kielletty. Rangaistusta valvotaan nilkkapannalla ja kotikäynneillä.
 • liiketoimintakielto
 • eläintenpitokielto

Alle 15-vuotias ei ole rikosoikeudellisesti vastuullinen, mutta on korvausvelvollinen. Se tarkoittaa sitä, että alle 15-vuotiasta ei voida rangaista, mutta hänet voidaan määrätä maksamaan uhrille korvauksia. Alle 18-vuotiaan kohdalla noudatetaan kevennettyä rangaisusasteikkoa tai nuorisorangaistusta. Lue lisää täältä Nuori rikoksentekijä
 
Suomen kansalaiset ovat oikeutettuja oikeusavun saamiseen rikosten käsittelyssä, mikäli heillä ei ole oikeusapua kattava vakuutusta. Se tarkoittaa sitä, että syytetty tai asianomistaja saa asianajajan käyttöönsä oikeudenkäyntiin. Lue lisää täältä
Oikeusaputoimistot 
 
 

Muut seuraamukset rikoksista

 
Rikoksen tekijä joutuu aina korvaamaan aiheuttamansa vahingot ja molempien osapuolien oikeudenkäyntikulut.
 
Tietyistä rikoksista, joista saa kovan tuomion, tulee merkintä rikosrekisteriin eli rikostaustaotteeseen. Rikostaustaotteen joutuu esittämään työnantajalle jos aloittaa työn esimerkiksi nuorten parissa. Sen voi tilata Oikeusrekisterikeskuksesta.
 
Pienemmistä rötöksistä jää merkintöjä poliisin tietokantoihin. Niillä voi olla vaikutusta, kun poliisi myöntää joitain lupia. Esimerkiksi vartijakorttia hakiessa. Myös opiskelua aloittaessa saatetaan poliisiviranomaiselta pyytää lausunto, jolla poliisi joko suosittelee tai ei suosittele henkilöä kyseiselle alalle.
 
Lisää tietoja saat oppilaitoksesta kyseisen ammattialan opettajilta tai poliisilta.

 
 

Apua

RIKU Rikosuhripäivystys.fi chat, kysymyspalsta, puhelin, tukihenkilöt. auttava puhelin 0203-16 116 (ma - ti 13-21, ke - pe 17-21) ja juristineuvonta 0203-16 117 (ma - to 17-19) 

nuortenexit.fi Tietoa ja palveluita nuorille, jotka ovat kokeneet seksuaalista häirintää. Chat, kysymyspalsta, sähköposti, puhelin, ask.fm, facebook

tukinainen.fi Apua, tukea, neuvontaa seksuaalista väkivaltaa koskevissa tapauksissa. maksuttomat kriisipäivystys 0800-97 899 (ma - pe 9-15; la - su, pyhinä ja niiden aattoina 15-21) ja juristipäivystys 0800-97 895 (ma - to 13-16) www.tukinainen.fi

Naisten Linja neuvonta- ja tukipuhelin väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille ja tytöille sekä heidän läheisilleen. 0800-02 400 (suomeksi ma - pe 16-20, ruotsiksi ke 16-20, englanniksi pe 16-20) www.naistenlinja.fii

Poliisi.fi - Poliisin sivut, tietoa luvista, ajokorteista, passeista, rikosilmoituksenteosta, poliisilaitoksista, poliisin toiminnasta jne. 
 
Oikeusapuohjausta antava valtakunnallinen palvelupuhelin on 0100 86200. Numero vastaa maanantaisin - perjantaisin klo 13.30–14.30. Puhelinpalvelussa ei anneta vastauksia oikeudellisiin ongelmiin, vaan ohjataan kysyjää eteenpäin asian selvittämisessä.


Uutiset & Tiedotteet

RSS-Uutiset

Settinetti somessa