Samalla lomakkeella eri linjoille

 

Yhteishaku on valtakunnallinen järjestelmä, jossa haetaan eri oppilaitoksiin. Se järjestetään keväisin ja syksyisin. Yhteishaun kautta haetaan joko toisen asteen koulutukseen tai korkeakoulutukseen. Toinen aste tarkoittaa peruskoulun jälkeistä ammatillista peruskoulutusta tai lukiota. Ammattikorkeakouluun haetaan ammattikorkeakoulujen yhteishaussa ja yliopistoihin yliopistohaussa.

 

Keväällä haetaan syksyllä alkaviin koulutuksiin ja syksyn haussa tammikuussa alkaviin koulutuksiin. Haku tapahtuu kätevimmin netissä lomakkeella, johon merkitään enintään viisi opiskelupaikkaa, joihin toivoo pääsevänsä. Paikkojen järjestyksellä on merkitystä, sillä ensisijaiseksi merkityllä opiskelupaikkatoiveella on mahdollista saada lisäpisteitä hakuvaiheessa.

 

Oppilaitoksilla ja koulutusohjelmilla on omat kriteerinsä oppilasvalinnassa. Hakuvaihe voi olla moniportainen ja siihen voi kuulua esimerkiksi soveltuvuuskokeita, haastatteluja ja pääsykoe. Koulutusohjelmat ilmoittavat hyvissä ajoin, millaiset pääsyvaatimukset heillä on: esimerkiksi mitä kirjoja pääsykokeeseen on luettava tai onko hakua varten tehtävä ennakkotehtäviä.

 

Opiskelupaikan saaneiden nimet julkistetaan ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Ne julkaistaan usein netissä, opiskelupaikan ilmoitustaululla tai kotiin saapuvalla hyväksymiskirjeellä. Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitovaa. Mikäli ottaa vastaan korkeakoulupaikan, ei ole oikeutettu ottamaan vastaan toista, vaikka sellaisen samassa haussa saisikin. Jos tulee valituksi yhteen ja jää varasijalle toiseen korkeakoulutukseen, on joissakin korkeakouluissa mahdollista jäädä jonottamaan. Toisinaan siis myös varasijalta pääsee opiskelemaan. Vain yhtä paikkaa voi jonottaa ja jos jonottamansa paikan saa, se tulee ottaa vastaan.

 

Opiskelut aloitetaan oppilaitoksen ilmoittamana päivämääränä. Opiskelujen alkua on mahdollista lykätä hyvin perustelluista syistä, kuten asevelvollisuuden suorittamisen vuoksi.

 

Jos opiskelupaikka jää saamatta yhteishaussa, on mahdollista hakea opiskelupaikkaa kesän täydennyshaussa. Siinä on mukana sellaisia koulutusohjelmia, joihin on jäänyt yhteishaun jälkeen vapaita paikkoja. Mikäli opiskelupaikka tästäkin huolimatta jää saamatta, kannattaa olla heti yhteydessä työ- ja elinkeinotoimistoon. Aika ennen seuraavaa hakua kannattaa käyttää hyödyksi, jotta olet valmis, kun uuden haun aika koittaa.

 

Lisätietoja yhteishausta ja muista hakutavoistaUutiset & Tiedotteet

RSS-Uutiset

Settinetti somessa