Tutkimusta, suunnittelua, innovaatioita....

Yliopistot ja teknilliset korkeakoulut järjestävät tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta. Yliopistossa suoritetaan joko ylempi (maisterin) tai alempi (kandidaatin) tutkinto. Teknillisessä korkeakoulussa suoritetaan diplomi-insinöörin tutkinto. Yliopistoissa yleisiä opetusmuotoja ovat luennot ja seminaarit. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaa noin viidessä vuodessa tutkinnosta ja koulutusalasta riippuen.

 

Myös Oulun eteläisessä on mahdollisuus yliopistotason opintojen suorittamiseen. Alueella toimii Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulun eteläisen instituutti ja Piippolassa on mahdollisuus taideaineiden yliopisto-opintoihin. Yliopisto-opintoja voit suorittaa myös Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa. Avoimen yliopiston opintoja tarjoavat myös kansanopistot ja kansalaisopistot. Seuraa niiden koulutustarjontaa.

 

Yleistä tietoa yliopistoista Opintopolulla

Tietoa koulutusaloista


 

Suomen yliopistot ja korkeakoulut

Aalto-yliopisto
Hanken - Svenska handelshögskolan
Helsingin yliopisto
Itä-Suomen yliopisto 
Jyväskylän yliopisto
Lapin yliopisto
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Maanpuolustuskorkeakoulu
Oulun yliopisto

Taide-yliopisto
Tampereen teknillinen yliopisto
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto
Vaasan yliopisto

Uutiset & Tiedotteet

RSS-Uutiset

Settinetti somessa