Kuinka tulen taloudellisesti toimeen opiskeluaikana?

Suomessa opiskelu on pääosin maksutonta, joskin opiskelutarvikkeita ja kirjoja voi joutua ostamaan itse. Maskuttomalla opetuksella tähdätään siihen, että kaikilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet kouluttautua riippumatta esimerkiksi perheen varallisuustasosta. Yhteiskunta myös tukee opintoja, alla on kerrottu tarkemmin opintotuesta ja sen hakemisesta.

 

Monet opiskelijat rahoittavat opintojaan myös työskentelemällä opiskelun ohella. Se onkin hyvä tapa tienata hieman lisää ja saada samalla tuntumaa ja suhteita työelämään. Se saattaa kuitenkin hidastaa opintoja ja olla pidemmän päälle raskasta. Sopivan työ- ja opiskelutahdin löytäminen on tärkeää: myös ystäville ja levolle on oltava aikaa.

 

Tulot vaikuttavat opintotukeen alentavasti. Kela neuvoo, kuinka paljon saat tienata ilman että tuet vähenevät. Jos tukia on maksettu liikaa, Kela voi periä ne takaisin. Mikäli havaitset tulorajojen ylittyvän, ota heti yhteyttä Kelaan. Tukien vapaaehtoinen palauttaminen on takaisinperintää edullisempaa ja tällöin tuet säilyvät myöhempää käyttöä varten.

 

Opintoja voi rahoittaa myös apurahoilla tai stipendeillä. Niitä myöntävät erilaiset järjestöt ja säätiöt ja niitä voi hakea esimerkiksi ulkomailla opiskelua, päättötyötä tai jatko-opintoja varten. Osa apurahoista on kohdennettu tietyille erityisryhmille, kuten ruotsinkielisille tai tietyn alan opiskelijoille. Ohjeita hakemiseen saa suoraan apurahaa myöntävältä taholta. Säätiöpalvelusta löydät kaikki apurahanmyöntäjät.

 

Pelastakaa lapset Ry:ltä voi hakea avustusta oppikirjoihin, jos perhe on varaton ja jos opiskelee lukiossa tai ammattikoulussa. Kysy lisää oman paikkakuntasi yhdistyksestä.


Opiskelijana olet oikeutettu lisäksi alennuksiin mm. junalipuista  ja bussimatkoista. Opiskelijana voit myös hakea edullista opiskelija-asuntoa, niistä enemmän tietoa Asumisessa. Liittymällä opiskelijakunnan jäseneksi opiskelijakortilla saa myös muita alennuksia, kysy niistä tarkemmin oppilaitoksen opiskelijakunnalta. Myös ulkomailla matkustaessa opiskelijakortista voi olla hyötyä. Muita arkielämän säästövinkkejä löydät kohdasta Asuminen.

 


Opintotuki

Päätoimisiin opintoihin voi hakea opintotukea 17-vuotiaasta alkaen ammatilliseen ja lukiokoulutukseen sekä ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin, jotka ovat päätoimisia ja kestävät vähintään kaksi kuukautta. Opintotukea haetaan Kansaneläkelaitokselta (Kela). Opintotukihakemuksen voit täyttää netissä tai tulostaa Kelan internetsivuilta tai voit noutaa niitä lähimmästä Kelan toimipisteestä. Usein Kelan opintotukihakemuksen saa myös tilattua omalta koululta. Ohjeet.

 

Kelan opintoetuudet jakautuvat seuraavasti:

 

Opintotuki: Päätoimisen opiskelijan toimeentuloturva, tukimuodot ovat opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus. Opintoraha on veronalaista tuloa. Ennen hakemista lue ohjeet ja myöntämisperusteet, jotta tiedät esimerkiksi vanhempien tai omien tulojen vaikutuksesta opintotukeen. 

 

Aikuiskoulutustuki: Työssä olevan aikuisen omaehtoisen koulutuksen tukijärjestelmä. Koulutusrahasto myöntää aikuiskoulutustuen ja Kela siihen liittyvän opintolainan valtiontakauksen. Myös muita aikuiskoulutuksen tukimuotoja. 

 

Koulumatkatuki: Korvausta päivittäisten koulumatkojen kustannuksista lukio- tai ammatillisen koulutuksen opiskelijalle. 

 

Opintolainan korkoavustus: Kela maksaa lainan korot kokonaisuudessaan, jos olet pienituloinen ja opintotuen viimeisimmästä maksamisesta on kulunut riittävän pitkä aika. 

 

Opintolainavähennys: Lukuvuonna 2005-2006 tai sen jälkeen korkeakouluopintonsa aloittaneelle myönnettävä verovähennys, jos hän suorittaa tutkintonsa määräajassa ja on nostanut riittävästi opintolainaa.

 

Korkeakouluopiskelijan ateriatuki: Ruokalan pitäjälle maksettavan korvauksen ansiosta yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelija syö opiskelija-ateriansa halvemmalla.

 

Työeläkettä tutkinnosta: Vuonna 2005 tai sen jälkeen suoritetun tutkinnon perusteella henkilölle voidaan maksaa valtion varoista työeläkettä (ei varsinainen opintoetuus). 

Uutiset & Tiedotteet

RSS-Uutiset

Settinetti somessa