Eksoottisia kokemuksia ja kohti kansainvälisyyttä 

 

Suomessa on laajat opiskelumahdollisuudet, mutta myös ulkomailla opiskelusta voi olla hyötyä. Kansainvälinen kokemus, kielitaidon kertyminen ja uudet tuttavat rikastuttavat elämää ja lisäävät mahdollisuuksia työmarkkinoita ajatellen.

 

Ulkomailla voi opiskella niin nuorena kuin aikuisenakin, ja siellä vietetty aika voi vaihdella viikosta jopa useisiin vuosiin. Monelle nuorelle ensikosketus itsenäisyyteen ja kansainvälisyyteen onkin parin viikon kielikurssi esimerkiksi Englannissa.

 

Peruskoululaiset pääsevät lyhyille ulkomaanjaksoille, mikäli koululla on esimerkiksi ystävyyskoulutoimintaa tai koulu on osa kansainvälistä hanketta. Myös joidenkin harrastusten parissa voi päästä reissuun.

 

Pidempi ulkomaankokemus kertyy vaihto-oppilaana. Vaihtovuoden aikana ehtii paneutua paikallisiin tapoihin ja kulttuuriin perusteellisesti ja kielitaito vahvistuu kuin itsestään. Vaihto-oppilaaksi lähdetään yleensä lähellä täysi-ikäisyyttä ja vaihto-ohjelmia tarjoavia yrityksiä ja järjestöjä on paljon. Kannattaa vertailla.


 

Ammatti- ja korkeakouluopinnot

On kaksi tapaa lähteä ulkomaille opiskelemaan. Toinen on koko tutkinnon suorittaminen ulkomailla ja toinen on vaihto-opiskelu suomalaisen oppilaitoksen opiskelijana.

Jos suunnittelet kokonaisen tutkinnon suorittamista ulkomailla, joudut yleensä järjestämään opiskelupaikan itse. Netistä löydät tietoa eri oppilaitoksista ja hakukäytännöistä. Huomaa, että joissain maissa opintoihin pääsemiseen on yläikäraja. Usein koko tutkintoa suorittaessa täytyisi kyetä opiskelemaan kohdemaan kielellä, mutta myös kansainvälisiä linjoja löytyy ainakin korkeakouluopinnoista. Mikäli alaikäinen haluaa suorittaa kokonaisen tutkinnon ulkomailla, hän tarvitsee siihen luvan huoltajaltaan. Kaikissa maissa ei ole edes mahdollista, että nuori asuu maassa itsenäisesti. Tällaisista seikoista, kuten myös muista kohdemaan järjestelyistä, tulee ottaa selvää jo hyvissä ajoin ennen lopullista päätöstä lähteä.

 

Opiskelu ulkomailla saattaa poiketa paljonkin suomalaisesta käytännöstä eikä kaikkialla opiskelu ole ilmaista. Esimerkiksi lukukausimaksujen suuruus voi yllättää. Joissain euroopan maissa on erikseen maksullisia yksityisiä ja ilmaisia valtion kouluja. Ennen opiskelupaikkaan hakemista kannattaa etenkin korkeakoulujen kohdalla varmistaa, että sieltä saatava tutkinto saa tunnustamisen myös Suomessa. Muuten voi käydä niin, ettei hankkimasi koulutus anna pätevyyttä toimia ammatissa Suomessa. 

 

Vaihto-opiskelu on varteenotettava vaihtoehto, jos suunnittelet ulkomaille lähtöä. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijat voivat lähteä ulkomaille opiskelemaan vaihto-ohjelman kautta, jolloin käytännön asiat hoituvat helposti ja sinulla on oppilaitos tukenasi mahdollisissa ongelmatianteissa. Vaihto-opiskelijoille on monissa kouluissa tarjolla opintoja myös englanniksi. Myös lukiolaiset ja ammattikoululaiset voivat lähteä vaihto-oppilaaksi ulkomaille. Jotkut oppilaitokset ovat mukana kansainvälisissä hankkeissa, joiden kautta lähtö ulkomaille sujuu turvallisesti. Näistä saa lisätietoja koulun opinto-ohjaajalta. Myös opintoihin kuuluvan työharjoittelun voi halutessaan suorittaa ulkomailla.

 

Jokainen matka tuo mukanaan yllättävää ja suunnittelematonta, mutta huolellinen valmistautuminen lisää kokemuksen turvallisuutta ja niin saa matkasta eniten irti. Kokemukset ulkomailla ovat yleensä sellaisia, joita muistellaan vielä vanhempanakin, ja parhaassa tapauksessa matkamuistoksi jää vankka kielitaito, rohkeutta toimia itsenäisesti ja pysyviä ystävyyssuhteita.

 

Maailmalle.net -sivuilta löydät tarkempia tietoja kuinka suunnitella ulkomailla opiskelua

Opiskeleulkomailla.fi -sivustolta löydät myös paljon tietoa

Kelan sivuilta tietoa opintotuesta ulkomailla

Uutiset & Tiedotteet

RSS-Uutiset

Settinetti somessa