Työelämään


Työ on suuri osa elämää. Miellyttävä työilmapiiri, sopivat tehtävät ja kivat työkaverit ovat palkan lisäksi hyviä syitä käydä töissä. Myös oman yrityksen perustaminen on yksi vaihtoehto. Vai lähtisitkö sittenkin töihin ulkomaille?
 
Monet aloittavat työskentelyn jo opiskeluaikana. Se onkin hyödyllistä, sillä paitsi rahaa, työstä saa arvokasta kokemusta työelämästä. On syytä kuitenkin muistaa, että opiskelu on opiskelijan tärkein työ.
 
Oman alan työt kiinnostavat eniten, mutta kannattaa olla valmis ottamaan vastaan myös muunlaisia töitä. Kaikki työkokemus vie uralla eteen päin.
 
Työelämä on muuttunut. Puhutaan sirpaloitumisesta, millä tarkoitetaan sitä, että pitkäaikaisia työsuhteita ei enää ole niin paljon kuin ennen. Työt ovat usein projekteja, erilaiset hankkeet työllistävät ihmisiä moniin tehtäviin. Hanke tarkoittaa käytännössä samaa asiaa kuin projekti. Se on määräaikainen toimintajakso, jonka aikana kehitellään tai toteutetaan jotain. 

Työuran aikana usein työskennellään usealle työnantajalle. Työtä voidaan tehdä myös monelle työnantajalle yhtä aikaa. Moni työntekijä toimiikin freelancerinä, mikä tarkoittaa sitä, että vakituista työnantajaa ei ole vaan sukkuloidaan projektista ja työsuhteesta toiseen. Freelancereille on olemassa myös oma verokortti, jossa veroprosentti on kaikissa työsuhteissa sama. Monet toimivat myös toiminimellä eli yksityisyrittäjänä, jolloin työntekijä itse huolehtii lakisääteisten maksujen ja verojen maksamisen ja lähettää työnantajalle eli toimeksiantajalle laskun.
 
Tilanteet työmarkkinoilla vaihtelevat nopeasti ja työvoimaa täytyy kouluttaa kulloisenkin tarpeen mukaan. Monet sellaiset alat, jotka vielä jonkun aikaa sitten työllistivät paljon ihmisiä, ovat hiipuneet ja tilalle on tullut uusia. Monet ehtivät hankkia elämänsä aikana useita ammatteja, elämän aikana työskentely- ja opiskelujaksot vuorottelevat. Vielä vanhempanakin voi vaihtaa alaa ja alkaa opiskella jotain aivan uutta.
 
On hyvä asennoitua jo työuran alussa näihin reaaliteetteihin. Sirpaloituneisuus vaatii työntekojöiltä sopeutumiskykyä ja halua oppia uutta koko ajan. Alituinen muutos ja sattumanvaraisuus voi tuntua stressaavalta ja pelottavalta. Mutta toisaalta se mahdollistaa monia sellaisia asioita, joita pitkäaikainen työsuhde ei voi tarjota. Monet esimerkiksi elävät niin, että tekevät jonkun aikaa töitä ja lähtevät tienaamillaan rahoilla ulkomaille muutamaksi kuukaudeksi, minkä jälkeen palaavat taas takaisin tekemään töitä. 

Hyvä puoli on myös se, että jos nuorena valittu ammatti ei osoittaudukaan juuri oikeaksi, on alan vaihtaminen verrattain helppoa. Ja jos on avoimin mielin liikenteessä työmarkkinoilla, eteen voi avautua mitä moninaisempia mahdollisuuksia. Tilaisuuksiin kannattaa tarttua aina.

Suomessa ja koko Euroopassa on paljon nuorisotyöttömyyttä. Eli jos työnhaku ei heti tärppää, ei kannata vajota epätoivoon eikä varsinkaan ajatella, että vika olisi sinussa. Monet lahjakkaat ja koulutetut ihmiset kamppailevat työttömyyden kanssa, se voi olla todella ahdistavaa. Poliitikot tekevät parhaansa tilanteiden ratkaisemiseksi, mutta haasteet ovat suuret, kun koko maailma on globaalien muutosten kourissa ja on hyvin vaikeaa ennustaa, miten asiat kehittyvät.

Jos työtä ei tunnu löytyvän, kannattaa opiskella lisää, harrastaa tai osallistua vapaaehtoistyöhön. Aktiivisuus johtaa ennen pitkää myös työllistymiseen.
 
Nuorison työttömyyttä pyritään helpottamaan muun muassa nuorisotakuulla. Kaikilla paikkakunnilla on tarjolla palveluita, jotka auttavat työelämään pääsyssä. Kannattaa mennä mukaan työpajatoimintaan tai muuhun toimintaan, missä pääsee ihmisten pariin tekemään juttuja. Työvoimatoimiston avulla voi myös järjestää työkokeilun eli harjoittelujakson jossakin työpaikassa.

Uutiset & Tiedotteet

RSS-Uutiset

Settinetti somessa