Työttömyys

Jos olet työtön etkä tiedä, mitä tekisit, ole yhteydessä oman paikkakuntasi etsivään nuorisotyöntekijään. löydät yhteystiedot Vapaa-aikalinkin alta paikkakuntakohtaisista tiedoista.


Jelppiverkko toimii seuraavilla paikkakunnilla: Alavieska, Haapavesi, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen, Sievi ja Ylivieska. Jelppiverkko auttaa sinua löytämään mielekästä tekemistä ja on kaverinasi kaikissa käytännön järjestelyissä. Henkilökohtaisen tilanteesi mukaan.

Jokilaaksojen nuorten tuki toimii puolestaan Pyhäjärvellä, Reisjärvellä, Kärsämäellä ja Haapajärvellä. Nuorten tuki järjestää työpajoja ja etsivää nuorisotyötä, eli he myös auttavat sinua elämässä eteen päin.


 

 

Mitä tulee tehdä, kun jää työttömäksi?

Mikäli jäät työttömäksi, hakeudu välittömästi työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaaksi. Työnhaku astuu voimaan siitä päivästä, kun ilmoittaudut ja kun työnhaku on voimassa, olet oikeutettu työttömyyspäivärahaan tietyin ehdoin. Mikäli tiedät jo työsuhteen aikana jääväsi pian työttömäksi, voit ilmoittautua työttömäksi jo ennen työttömyyden alkua.

 

Ilmoittautua voi netissä, mutta työttömyysturva-asiat laitetaan vireille vasta henkilökohtaisen vierailun aikana. Mukaan kannattaa varata työtodistukset, mahdollinen lomautustodistus, koulu- ja opiskelutodistukset, mahdollinen todiste armeijan tai siviilipalveluksen suorittamisesta sekä, jos olet alle 25-vuotias, mahdolliset yhteishakujen tulokset. Annettujen tositteiden ja tilanteesi perusteella TE-toimisto tekee lausunnon, jonka pohjalta Kela tekee päätöksen työttömyyskorvauksen maksamisesta.

 

Työttömälle maksetaan yleensä työttömyysturvaa: ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Ansiopäivärahaa haetaan omasta työttömyyskassasta ja peruspäivärahaa sekä työmarkkinatukea Kelasta. Peruspäivärahan ja ansiosidonnaisen päivärahan saamiseksi tulee työssäoloehdon täyttyä.

Liittymällä työttömyyskassaan heti työsuhteen alussa varmistat ansiosidonnaisen työttömyysturvan kertymisen. Sitä voi kerryttää jo opiskeluaikaisista työsuhteista.

 

Työnhaun voimassaolo on työttömyysetuuden saamisen edellytys. Työnhaku uusitaan määräajoin ja yhteystiedot tulee pitää ajantasaisina. Tukea saavan työnhakijan velvollisuus on hakea töitä aktiivisesti sekä parantaa osaamistaan sovitulla tavalla. Käytännössä se voi tarkoittaa esimerkiksi työvoimatoimiston järjestämiä kursseja.

 

Jos haluat opiskella omatoimisesti työttömyysajalla, kysy ohjeita TE-toimistosta. Työttömyyden aikana on mahdollista opiskella sivutoimisesti. Työttömyysturvajärjestelmän tarkoituksena ei kuitenkaan ole tukea päätoimista opiskelua. Tämän vuoksi päätoimisella opiskelijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Opintojen päätoimisuuden tutkii työ- ja elinkeinotoimisto. 

 

Työtön on oikeutettu työllistymissuunnitelmaan, joka laaditaan työ- ja elinkeinotoimistossa. Suunnitelmassa sovitaan keinoista, joilla työnhakija sijoittuu parhaiten työmarkkinoille. Työtön on oikeutettu myös saamaan työvoimapalveluja, kuten työvoimakoulutusta, ammatinvalinta- ja urasuunnittelua sekä tietoa koulutuksista. Näistä kannattaa tiedustella asioidessa työ- ja elinkeinotoimistossa. Voit päästä mukaan työnhakuvalmennukseen ja saada tukea työnhakuun liittyviin matkoihin.

 

Vapaaehtoistyötä saa tehdä ja talkoisiin voi osallistua. Lisäksi voi harjoittaa yritystoimintaa sivutoimisena tai tehdä osa-aikatyötä. Niistä saatu tulo vaikuttaa kuitenkin työttömyysetuuden määrään, sinulle maksetaan ns. soviteltua päivärahaa. Jos otat vastaan osa-aikaisen työn työttömyysajalla, kysy tarkempia ohjeita Kelalta tai liiton kassasta.

 

On sekä yhteiskunnan että työttömän etu, että työtön työllistyy mahdollisimman nopeasti. Yli vuoden työttömänä ollutta kutsutaan pitkäaikaistyöttömäksi.

 

Suomessa astui 1.1.2013 voimaan nuorisotakuu, joka takaa jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikan kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Sama koskee alle 30-vuotiaita vastavalmistuneita. 

 

Työttömyys voi tuntua todella ahdistavalta. Pidä kuitenkin mielessäsi, että hyvin monet muut ovat samassa jamassa. Työttömyys ei ole kenenkään ihmisen oma syy - jollei sitten ole ehdoin tahdoin heittäytynyt työttömäksi ja lakannut edes haluamasta työpaikkaa. Ilmiönä työttömyys on asia, joka poliitikkojen tulee ratkaista.

 

Työttömyysaika kannattaa käyttää hyödyksi, työnhaun ohella voit vaikka opiskella netistä kiinnostavia asioita tai tehdä vapaaehtoistyötä. Esimerkiksi hoitoalalla kaivataan vapaaehtoisia viettämään aikaa vanhusten kanssa. Samoin kulttuurialalla, eläintenhoidossa tms. on monenlaista toimintaa, johon voi osallistua. Kysy vapaaehtoistyön tekemisestä työvoimatoimistosta, he osaavat sanoa, minkälaisiin toimintoihin voi osallistua.

Uutiset & Tiedotteet

RSS-Uutiset

Settinetti somessa