Ulkomaille töihin

Kansainväliset työkokemukset ovat usein hyödyksi. Kielitaito paranee, suhdeverkosto laajenee ja toimiminen toisessa kulttuurissa opettaa itsenäisyyttä. Suomen kansalainen voi työskennellä toisessa Euroopan talousalueen (ETA) maassa samoin oikeuksin ja velvollisuuksin kuin oman maan kansalaiset. ETA-maiden ulkopuolelle tarvitaan yleensä työlupa. Ulkomaille lähtiessä kannattaa ottaa huomioon oma kielitaito ja oman alan työllisyystilanne kohdemaassa. Siitä saat tietoa esim. Eureksen sivuilta. Lisäksi tulee ottaa selvää kohdemaan verotus- ja sosiaaliturvajärjestelmistä.

 

Maastamuuttajan muistilistaan on koottu tärkeitä ohjeita

Europass tarjoaa käytännön apua ja työkaluja kansainväliseen työnhakuun

 

CIMO on kansainvälisen henkilövaihdon keskus

Cimon välittämä työharjoittelu ulkomailla

Hyvää tietoa työskentelystä ulkomailla löydät myös täältä

 

EURES on eurooppalainen työnvälitysverkosto, johon myös Suomen työ- ja elinkeinohallinto kuuluu. EURES auttaa työnhakijoiden liikkumista ETA-maissa. Alueen ulkopuolisia työpaikkoja työ- ja elinkeinotoimistot eivät välitä, mutta voivat tiedottaa näidenkin maiden harjoittelu- ja työskentelymahdollisuuksista. ETA-maiden ulkopuolelle lähtijöiden tulee itse selvittää vaadittavat työlupavaatimukset ja -menettelyt. Lisätietoja antavat eri maiden edustustot.

 

Apua ja neuvoja saaTE-keskuksesta, kannattaa käydä paikan päälläkin juttelemassa


Nordjobb välittää kesätöitä Pohjoismaissa 18-28-vuotiaille nuorille.

Myös Allianssi välittää kesätyöntekijöitä ulkomaille. Esimerkiksi hotellityö on varsin suosittua.

Suomi-Amerikkayhdistysten liitonkautta voi kesätöihin Yhdysvaltoihin.

Australiaan ja Uuteen Seelantiin pääsee töihin ns. ”working holidays” –viisumilla, jos on 18-30 -vuotias. Löydät lisää tietoa googlettamalla.

 

HUOM! Erityisesti työttömille nuorille tarkoitettu IIC-ohjelma! EU:n tukema työharjoittelu Euroopassa.

Uutiset & Tiedotteet

RSS-Uutiset

Settinetti somessa