Minustako yrittäjä?

 

Suomessa on yli 300 000 yritystä. Yritykset luokitellaan koon mukaan mikroyrityksiin (työllistävät alle 10 henkeä), pienyrityksiin (10-50 työntekijää), keskisuuriin yrityksiin (50-249 työntekijää) tai vähintään 250 henkeä työllistäviin suuryrityksiin.

 

Yrittäjäksi päädytään useita eri reittejä. Kun toinen on aina tiennyt perustavansa oman yrityksen tai jatkavansa vanhempiensa yrityksen pyörittämistä, toinen päätyy yrittäjäksi sattumien kautta. Tärkeintä on hyvä liikeidea ja osaaminen jossakin asiassa. Usein on parempi keskittyä yhteen erityisosaamisalueeseen kuin koittaa tehdä vähän kaikkea. Opiskeluiden, työelämän tai vaikkapa harrastuksen parissa karttunutta osaamista voi hyödyntää yritystoiminnassa. Oman osaamisen analysoiminen onkin tärkeää, kun alkaa pohtia yrittäjyyttä.

 

Yrityksen aloitukseen saattaa kulua paljonkin rahaa riippuen toimialasta. Toisinaan taas riittää pelkkä tietokone yksiön nurkassa. Joka tapauksessa hallittu riskinottokyky on yrittäjälle tarpeen, samoin kyky toimia itsenäisesti ja luotettavasti. Keskeistä yritystoiminnassa on myös tavoitteellisuus. Kannattaa asettaa selkeitä, realistisia tavoitteita, joiden pohjalta voi tarkkailla toiminnan kehittymistä ja tehdä valintoja jatkon suhteen. Asiat eivät tapahdu hetkessä, tarvitaan malttia ja sinnikkyyttä.

 

Usein uudessa yrityksessä pari ensimmäistä vuotta ovat haastavia. Monet yritykset tuottavat aluksi tappiota ja työtä joutuu tekemään paljon. Sinnikkyys kuitenkin palkitaan siinä vaiheessa, kun huomaa asiakaskunnan laajentuneen ja vakiintuneen. Tärkeintä yrittäjyydessä onkin asiakassuhteiden ylläpito. Yrittäjän ei välttämättä tarvitse olla erityisen sosiaalinen ja hyvä myyntimies, riittää kun käyttäytyy hyvin, tekee työt laadukkaasti ja pitää kiinni sovituista aikatauluista. Tavoitteiden saavuttamisessa ja uusien yhteistyökumppaneiden löytämisessä verkostoituminen ja markkinointi on kuitenkin myös tärkeää.

 

Yritystoiminta voi olla ammatinharjoittamista, jolloin sitä lähestytään hieman eri tavalla. Esimerkiksi monet kampaajat tekevät työtään toiminimellä, mikä on yksi yritystoiminnan muoto. Silloin tavoitteet ovat aika erilaisia kuin esimerkiksi osakeyhtiössä, joka harjoittaa teollista tuotantoa ja tähtää vaikkapa kansainvälisille markkinoille.

 


Yrityksen perustaminen


Yrityksen perustaminen lähtee liikeideasta, joka voi olla hyvinkin simppeli ajatus siitä, mitä haluat ja tykkäät tehdä. Pelkkä idea ei kuitenkaan riitä, sen pohjalta vasta lähdetään suunnittelemaan yritystoimintaa. Tässä hyvä apuväline on liiketoimintasuunnitelma, jonka huolelliseen tekoon kannattaa käyttää aikaa. Suunnitelmassa mietitään ja kirjataan paperille tarkkaan ajatuksia yrityksen toiminnasta ja tavoitteista, kartoitetaan markkinoita ja kilpailutilannetta, mietitään kilpailukeinoja ja tavoitteita yms. Rahoitusta haetaan liiketoimintasuunnitelman perusteella, siksi siihen kannattaa panostaa. Samalla liikesuunnitelman teko myös selventää yrittäjälle itselleen sitä, mihin hän on ryhtymässä. Liiketoimintasuunnitelman malleja löydät googlettamalla. On kuitenkin hyvä työstää sitä hautomossa tai yritysneuvojan kanssa.

 

Yritystä perustettaessa tehdään perustamisilmoitus yritystietojärjestelmään. Samalla voidaan ilmoittautua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvolliseksi, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin. Yritykselle järjestetään kirjanpito ja hankitaan tarvittavat vakuutukset.

 

Uuden yrityksen käynnistämiseen on mahdollista saada starttirahaa. Starttirahalla turvataan osittain yrittäjän toimeentulo sen ajan, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän, kuitenkin enintään 18 kuukauden ajan. Lisätietoja starttirahasta saat työvoimatoimistosta. Yritysten rahoittamiseen voidaan myöntää toisinaan myös lainoja.

 

Kaikkiin käytännön asioihin saat apua työvoimatoimistosta ja tilitoimistoista (maksullisia palveluita)


Jos opiskelet, oppilaitoksesta voi myös kysyä neuvoja kuinka edetä. Heillä voi olla tietoa eri kampanjoista ja hankkeista liittyen nuorten yrittäjyyteen. 4H-yhdistysten TOIMEKSI-yrittäjyyshanke on suunnattu 13-vuotta täyttäneille nuorille, kysy lisätietoja oman kuntasi 4H-yhdistykseltä.

 

Kannattaa olla yhteydessä myös esimerkiksi oman maakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Elyyn


Ideaa voi kehitellä myös erilaisissa yrityshautomoissa

Ylivieskan seutukunta

Haapavesi-Siikalatva

Nivala-Haapajärvi

 

Finnverasta voi hakea rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA)

 

 

Yritysmuodot


Yritykselle valitaan heti alussa yritysmuoto ja yritystoiminnan luvanvaraisuus selvitetään. Esimerkiksi taksiyrittäjyys on luvanvaraista elinkeinotoimintaa. Yritysmuodot ovat:

-        yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimiyrittäjä

-        avoin yhtiö

-        kommandiittiyhtiö

-        osakeyhtiö

-        osuuskunta.

Esimerkiksi yrityksen alasta riippuu, millainen yritysmuoto kannattaa valita. Valintaan vaikuttaa myöskin se, perustaako yritystä yksin vai kollegojen kanssa yhdessä.

 

Löydät paljon tietoa yrittäjät.fi:stä

 

Yksi mahdollisuus yrittäjyyteen on franchising. Tällöin yritys perustetaan osaksi tunnettua ketjua. Esimerkiksi monet ulkomaisia brändejä myyvät vaateliikkeet toimivat franchising-periaatteella. Taloudellinen vastuu kuitenkin aina pääosin yrittäjällä.

 

Nykyään puhutaan paljon ns. start up –yrityksistä. Niillä tarkoitetaan yrityksiä, jotka tavoittelevat nopeaa kasvua. Niissä liiketoiminta perustuu yleensä johonkin innovaatioon ja sen tuotekehittelyyn, ja ne joko menestyvät tai sitten eivät. Start up –yrityksissä riskit ovat suuria. Usein on kyse teknologia-alan yrityksistä ja globaaleista markkinoista. Rahoitus tulee usein yrittäjiltä itseltään ja henkilökohtaisista lainoista, mutta mukana voi olla niin sanottuja ”bisnesenkeleitä” eli osakkaita, jotka eivät osallistu yritystoimintaan muuten kuin rahoittajina. Start up -projekteille voidaan hakea myös joukkorahoitusta, jossa sijoittajille luvataan jotain vastinetta. Start up -yrittäjät ja rahoittajat kokoontuvat tapahtumiin, joissa verkostoidutaan ja pitchataan ideoita. Slush on yksi tällainen tapahtuma 


 

Kun yritys on jo toiminnassa

Jo toiminnassa olevaa yritystäkin täytyy kehittää edelleen, jotta se säilyy kilpailukykyisenä. Tässä auttaa ja neuvoo Yritysten kehittämispalvelut


Jos käy niin, että yritys lähtee hurjaan nousukiitoon, kannattaa maltti säilyttää silloinkin. Tulevaisuutta on vaikea ennakoida, edessä voi olla niukempia vuosia ja kaikkia investointeja kannattaa harkita pitkällä tähtäimellä riskit huomioiden.

 

Jos taas ponnisteluista huolimatta yritystoiminta ei muodostu kannattavaksi, ei pidä lannistua. Sellaista tuotetta tai palvelua ei saa myytyä, jolle markkinoita ei löydy. Mutta aina voi löytyä jokin uusi suunta. Uusia ideoita voi miettiä ja liikeideaa kehittää yritysneuvojan kanssa.

 

Uutiset & Tiedotteet

RSS-Uutiset

Settinetti somessa